GeoBlitz Ebeltoft

GeoBlitz ved Færgehavnen – en stensikker succes   

Istiden og meget fjernere fortider bliver levende og konkret, når Molslaboratoriet, Nationalpark Mols Bjerge & Jysk Stenklub inviterer til stenjagt og tunge historier ved kystklinterne nordvest for Ebeltoft Færgehavn.

Der er sten på dagsordenen og dermed tungtvejende argumenter for at møde op, når Molslaboratoriet, Nationalpark Mols Bjerge og Jydsk Stenklub søndag 18. september på Geologiens Dag afholder GeoBlitz ved klinterne ved Ebeltoft Færgehavn.

Her vil vi sammen med deltagerne finde og sætte navn, historie, herkomst og alder på sten – eller så mange som muligt af de særlige sten, der findes på stranden og i klinten.

Der bliver løbende skyllet nye sten ud af den op til fire meter høje klint, og området har mange af de særlige ”ledeblokke”, der kun findes som fastsiddende klippe i eet mindre område i Norge, Sverige eller Finland. De kan derfor kun være kommet hertil via de forskellige isfremstød – vi finder fx Skånsk Basalt, Påskallavik-Porfyr og Ålands-Rapakivi fra Den Ungbaltiske Is, Kinne-Diabas og Bredvad-Porfyr fra Nordvest-Isen og Rhombe-Porfyr og Larvikit fra Norske-Isen.

Vi vil også lede efter forsteninger (fossiler) – især fra områdets mange 65 mio år gamle kalksten. Men der er også chancer for 230 mio år gamle muslinger i Katholm-blokke fra dinosaur-tiden (Jura) eller 525 mio år gamle graverør fra Scolithos-orm i bornholmsk sandsten!

Deltagerne er også meget velkomne til at tage sten, fundet i Danmark, med hjemmefra og få et bud på hvad det er.

I Geoblitzen vil vi se på, hvor mange forskellige kendte stentyper og fossiler, vi kan finde på de fire timer. Navnet Geoblitz er tyvstjålet fra ”Bioblitz”, hvor deltagerne dyster om hvem der kan finde flest plante-, svampe- og dyrearter på et givet areal inden for 24 timer.

Der vil på dagen blive uddelt mindre geologi-præmier for hhv. sjoveste, sjældneste og interessanteste fund i kategorierne hhv under og over 13 år. Og hvem ved – inden dagen er omme, har du måske også vundet en ny hobby og har 30 kilo sten med hjem.

Fakta

Tid: Søndag 18. september 2016, kl. 10-14. Der er fælles intro- og tingfinderture til klinten (1 time) starter hhv. 10:30 og 12:30

Parkering på P-plads i vest-enden af H. H. Hansensvej, 8400 Ebeltoft (sidevej til Færgevejen). Mødested på stranden nedenfor.

Gratis deltagelse. Ingen tilmelding. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. Tingfinderi kender ingen alder, men formidlingen er rettet imod 10 år og op.

Medbring gerne: Tøj og fodtøj til stenkyst og dagens vejr – også til vind og vejr på åben strand i stille tingfinder-tempo. Varme/kolde drikke, madpakke, snacks. Evt hammer, fyrværkeribriller og lup samt rygsæk, der gerne må blive beskidt, og gamle aviser.

Kontaktperson: Naturvejleder Marianne Graversen (2056 6212).

Arrangører: Jydsk Stenklub, Molslaboratoriet & Nationalpark Mols Bjerge. Arrangementet er kun et af mange geologi-arrangementer landet over – se mere på www.geologiensdage.dk.