Nationalpark Vadehavet

Marbækdagen er allerede en tradition, men som med alle traditioner, kan man godt lave nogle få ændringer fra gang til gang.
I år vil der – ud over de traditionelle arrangementer – blive afholdt Bioblitz på Marbækdagen.
Vi skal især undersøge den specielle natur ved/i og over Vadehavet og i naturen omkring Myrthuegård.

Arrangementet har mange mødre; lokale naturvejledere, kommunens biologer, foreninger og frivillige, Naturhistoriske Museum Århus og Friluftsrådet. Der er gode muligheder for at få snakket med en naturhistoriker om hvorfor Vadehavet nu er Verdensnaturarv, og hvorfor der så mange særlige arter i og ved Vadehavet.

Hvornår: Marbækdagen er d. 31. maj,

Hvor: Natur- og kulturformidlingscentret Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V

Tidsrum: 10.00 til 16.00