Kongskilde Friluftsgård

BioBlitz Sorø
BioBlitz er en fælles jagt på arter i kapløb med tiden. Hvor mange arter – planter og dyr – kan man finde i løbet af en enkelt dag på et enkelt sted?
Fredag d.11. september 2015 inviterer Kongskilde Friluftsgård Naturcenter, Naturstyrelsen Storstrøm, Grønt Forum i Sorø, DN m.fl. til BioBlitz Sorø på Kongskilde Friluftsgård. Her vil børn og voksne, eksperter og amatører sammen gå på jagt efter både biller, sommerfugle, fisk, mosser, træer, fugle og flagermus.

Bioblitz Sorø handler både om at undersøge biodiversiteten på et udvalgt område, om at formidle naturen, om borgerinddragelse og samarbejde på tværs af skoler, daginstitutioner, Sorø Kommune, lokale foreninger og fagfolk, uddannelsesinstitutioner m.fl. Det er altså et projekt, der kan være med til at ryste lokale kræfter sammen, samtidig med at vi bliver klogere på den lokale natur.

Hvornår: fredag d.11. september

Tidsrum: 09:00 – 22:00.

Hvor: området omkring Kongskilde Friluftsgård/Tystrup-Bavelse Naturpark

Program: Se hele programmet her

Samarbejdspartnere
Bioblitzen planlægges og afholdes i tæt samarbejde med repræsentanter fra de foreninger og organisationer, der er repræsenteret i Grønt Forum.