Kalvebod Fælled

BioBlitz – find naturens liv

Fredag d. 13. juni 2014 på Naturcenter Amager på Kalvebod Fælled

PÅ OPDAGELSE
BioBlitz er en fælles jagt på arter i kapløb med tiden.  Hvor mange arter – planter og dyr – kan man finde i løbet af en enkelt dag på et enkelt sted? Fredag d. 13. juni 2014 inviterer Naturcenter Amager og Statens Naturhistoriske Museum til BioBlitz på Kalvebod Fælled, hvor alle interesserede kan være med til at afdække og registrere artsdiversiteten i samarbejde med et stort hold af naturvejledere og forskere.

 Gå på opdagelse i naturen med lup, net og kikkert – til lands, til vands og i luften.

- En BioBlitz er et arrangement, hvor vi registrerer så mange arter som muligt på én dag i et afgrænset område. Både fagfolk og interesserede undersøger flora og fauna, og alle fund registreres og kommer til at indgå i en database over alle arter i Danmark, siger Mia Lindegaard Pedersen, naturvejleder på Statens Naturhistoriske Museum og uddyber:

- Det at opdage og beskrive nye arter er en meget vigtig opgave, hvis vi i fremtiden vil sikre naturens mangfoldighed. Vi ved fra vores forskning, at flere arter er truet af udryddelse, og vi har behov for at få et mere præcist billede af, hvad der findes i naturen, for at vi kan passe ordentligt på den. Det kan en BioBlitz hjælpe os med.

Kalvebod Fælled, hvor BioBlitzen finder sted, har status som national seværdighed og findes på Margueritteruten. Skoven på fælleden er udpeget til naturskov for at tilgodese vilde dyr og planter. Hele fælleden er fredet og kendt for sit mangfoldige dyreliv, særligt vadefuglene har gode ynglemuligheder på de åbne vidder med søer og vandhuller. Insekter, frøer, tudser og salamandre har også gode levesteder, bl.a. fordi der ikke sprøjtes eller gødes på fælleden. Som eksempel kan nævnes at der i 2012 blev fundet en ny sommerfugle art for Danmark i Pinseskoven. Det drejer sig om den smukke Ilia dagsommerfugl, der givetvis yngler i området.

En ilia han med det smukke blå skær. Copyright fotograf Lars Andersen

Kom med ud og bliv klogere på hvad der gemmer sig i naturen, hvordan man finder og fanger de forskellige arter og hvordan man ser forskel på dem. Ved en BioBlitz er alle på hjemmebane og børnehaver, skoler, familier, studerende, foreninger, naturvejledere og forskere går sammen på opdagelse. 

God jagt!

Tid:
Fredag d. 13. juni 2014 kl. 9-24
- For skoler og institutioner 9-14 (Alle pladser er besat, men kig forbi alligevel - der er masser at se på)
- For offentligheden 17-24

Sted:
Naturcenter Amager
Kalvebod Fælled
Granatvej 1-13
2770 Kastrup

P-plads v. Otto Baches Alle.

Entré:
Gratis

Arrangører af BioBlitz på Kalvebod Fælled:
Statens Naturhistoriske Museum
Naturcenter Amager
Naturstyrelsen
Københavns Naturskole
Tårnby Naturskole

Kontakt:

Mia Lindegaard Pedersen
Naturvejleder
Statens Naturhistoriske Museum
Mail: mia.pedersen@snm.ku.dk
Mobil: 20 57 10 04

Jes Aagaard
Naturvejleder
Naturstyrelsen Hovedstaden
Mail: jaa@nst.dk
Mobil: 23 73 02 61

Martin Bertelsen
Kommunikationsmedarbejder
Statens Naturhistoriske Museum
Mail: mlbertelsen@snm.ku.dk
Mobil: 24 48 21 47