Gribskov

Naturstyrelsen Nordsjælland afholder i samarbejde med forskere ved Københavns Universitet, organisationer og kommuner et offentligt Bio-Blitz-arrangement i Gribskov.

BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et afgrænset område. Flora og fauna undersøges af fagfolk og interesserede besøgende. Arterne indgår i en database.

Målet er at få registreret så mange forskellige træer, buske, urter, svampe, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, fisk mm., som muligt. I løbet af døgnet vil der være ture med forskellige emner og mulighed for at se og høre nærmere om de indsamlede arter fra eksperter.

Se mere på eventets hjemmeside
Se hele programmet her
Du kan også finde eventet på Facebook