BioBlitz er et koncept

Udviklet af Sam Droege i USA i 1996
Konceptet er meget fleksibelt, men består i grundtrækkene af, at man tager et snapshot (heraf Blitz) af biodiversiteten (heraf Bio) i
- en fælles jagt på arter
- på et afgrænset område
- i et afgrænset tidsrum

En stor del af BioBlitz-konceptet ligger i fællesskabet. - Dét at nogen der allerede er velbevandrede udi naturen inviterer nogle der måske er mindre velbevandrede med ud, for sammen at finde så mange forskellige arter som muligt. Det kan være naturvejledere, naturforeninger, universitetsforskere- og studerende, foreningsmedlemmer eller andre der arbejder med eller interesserer sig for naturen, der inviterer offentligheden med til BioBlitz.
Hvor stort eller småt BioBlitz-eventet skal være, kan man justere på områdets afgrænsning, tidsrummet man lader BioBlitzen strække sig over, bemandingen etc.

Formål

En BioBlitz kan have et enkelt eller flere formål.
Hovedfokus ligger ofte på enten formidling eller artsregistrering:
Formidling (fx af biodiversitet eller mangfoldighed, af et særligt naturområde, eller af hvad man kan finde hvis man leder dér hvor man måske slet ikke troede at der var noget at finde)
Artsregistrering (fx hvis man leder efter særlige arter, hvis man skal have kortlagt et områdes artsdiversitet ift. naturovervågning, eller hvis man samler naturdata til anden forskningsmæssig brug)

Underformålene kan være mange og alsidige. fx:
Læring (fx. at lære skoleelever eller andre om naturen eller at dele sin interesse og viden omkring naturen, en artsgruppe eller et naturområde med andre.)
Ansporing af interessen for naturvidenskaberne (fx ved at offentligheden møder forskere eller andre natureksperter der deler ud af deres entusiasme for naturen)
Citizen science (hvor offentligheden kan bidrage til indsamling af data til videnskabelig brug)
Socialt event (hvor fagfolk kan mødes og nørde, hvor man kan møde folk med andre glødende interesser, hvor familier kan have en spændende dag sammen i naturen)

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i en BioBlitz.
- Som arrangør kan man jo vælge at vinkle sin BioBlitz efter specifikke målgrupper, men ved en BioBlitz er alle på hjemmebane; børnehaver, skoler, familier, studerende, foreninger, naturvejledere, forskere og andre naturkyndige. Alle kan både bidrage til, og selv få noget ud af, en BioBlitz.