Hvis du skal afholde BioBlitz for første gang kan det være rart at få et indblik i andres erfaringer. Herunder er der forskellige dokumenter med erfaringsdeling fra allerede afholdte BioBlitz. Dokumenterne er ikke gennemarbejdede til at passe til et særligt format, men der er masser af erfaringer og idéer at hive ud af dem alle.

Evalueringsrapport

I rapporten 'Bioblitz som formidlingsværktøj' evalueres en stor del af de danske bioblitzer i årene 2014-2016. Rapporten er praktisk orienteret omkring naturvejlederes brug af Bioblitz som formidlingsværktøj i forhold til forskellige målgrupper.

Program og struktur

Her kan du se eksempler på program og strukturering af aktiviteter fra tidligere afholdte BioBlitz. Samt en guide til BioBlitz med Naturtjek app'en.
BioBlitz Guide Biodiversitet Nu Naturtjek
Skolebrev Mylder på matriklen Kolding 2015
Program Gribskov 2014
Struktur, bemanding og opgaver Gribskov 2014
Cykelrute Gribskov 2014
Struktur Kalvebod Fælled 2014
Program og bemanding Kalvebod Fælled 2014
Program og bemanding Østre Anlæg 2013

Medie og presse

I forhold til håndtering af medie og presse kan du her se eksempler på pressemeddelelser, artikler o.a. fra tidligere afholdte BioBlitz. - Se også medieguiden fra Opal.
Pressemeddelelse Kalvebod Fælled 2014
Pressemeddelelse Gribskov 2014
Artikel: 'BioBlitz over Avnø' Avnø Naturcenter
Artikel: 'På artsjagt med professoren' Statens Naturhistoriske Museum 2014
Artikel: 'Giv din BioBlitz forspring på nettet' Statens Naturhistoriske Museum 2014
Artikel: 'BioBlitz i Gribskov' Naturstyrelsen Nordsjælland 2014
Media guide Opal

Evaluering og erfaringer

Hvis vi skal blive klogere på hvad der virker og ikke virker ved BioBlitz-konceptet, så er evaluering vejen frem. Her kan du se evalueringer og erfaringer fra tidligere afholdte BioBlitz.
Video med erfaringer fra BioBlitz med NaturTjek Roskilde 2015
Evalueringsark Kalvebod Fælled 2014
Evaluering Gribskov 2014
Evalueringsark Østre Anlæg 2013
Evaluering Østre Anlæg 2013

Invitationer

Her kan du se eksempler på invitationer til hhv. skoleelever/lærere, kompetencepersoner, offentligheden o.a.
Annonce Gribskov 2014
BioBlitz - en kort introduktion Kalvebod Fælled 2014

Grej og materialer

BioBlitz kræver materialer i større eller mindre omfang alt afhængig af hvad formålet er. Her kan du se materialelister fra tidligere afholdte BioBlitz til inspiration.
Materialeliste Østre Anlæg 2013

Undervisningsaktiviteter

Her kan du se eksempler på undervisningsmateriale og undervisningsidéer fra tidligere afholdte BioBlitz til inspiration.
Matematik Mylder på matriklen Kolding 2015
Billedkunst Mylder på matriklen Kolding 2015
Sløjd Mylder på matriklen Kolding 2015
Dansk Mylder på matriklen Kolding 2015
Beskrivelsesark arter lærer Mylder på matriklen Kolding 2015
Beskrivelsesark arter elev Mylder på matriklen Kolding 2015

Registrering

Registreringsark Mylder på matriklen Kolding 2015