Den lille Naturlog

Den lille Naturlog er et hæfte til brug i undervisningen. Det er en personlig logbog udformet til at støtte op om og fastholde elevernes oplevelser med og i naturen. Logbogen indeholder sider til at notere observationer, sider til at arbejde videre i klassen samt små opgaver.
Vi håber, at Den lille Naturlog vil være en hjælp når I skal på tur. Med Den lille Naturlog kan I komme tættere på naturen - udforske, opleve og observere den.
Formålet med Den lille Naturlog er at danne en ramme om elevernes iagttagelser og oplevelser og gøre det nemt for jer at få jeres opdagelser, undringer og observationer med hjem i klassen til videre arbejde.

Den lille Naturlog er et gratis hæfte til brug og støtte i den udendørs undervisning, særligt udviklet til målgruppen bh.-4. kl. Hæftet er støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Se og print Den lille Naturlog i pdf her (i booklet-format - klar til print)
Til læreren/pædagogen om brug af Den lille Naturlog

Extra ark til yderligere feltture (print selv)
Extra ark 1 - kratløber
Extra ark 2 - korsedderkop
Extra ark 3 - dagpåfugleøje
Extra ark 4 - stor husedderkop
Extra ark 5 - syvplettet mariehøne
Extra ark 6 - citronsommerfugl

Tegneopgaver fra Den lille Naturlog i A4 (print selv)
Tegneopgaver A4