Grundstof – Københavns Universitet

SNM > Skoletjenesten > Gymnasium > Grundstof

Grundstof

Gymnasiearrangementerne Grundstof er oplæg og debat med udgangspunkt i forskning på Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet.

Kernen er spændende foredrag, hvor eleverne introduceres til naturvidenskab gennem forskernes egne præsentationer af aktuel forskning.

 Grundstof 

 • skaber rum for debat og dialog mellem elever og forskere
 • introducerer eleverne til aktuel naturvidenskabelig forskning
 • viser naturvidenskabelige studier og forskning som muligt fremtidsvalg for eleverne
 • sætter naturfagenes samfundsrelevans i perspektiv
 • giver indsigt i forskningsprocesser og forskningsmetoder
 • er målrettet naturfagene, men med tværfaglige aspekter

Grundstof bliver arrangeret af formidlingsafdelingen på Statens Naturhistoriske Museum. Vi udvælger temaer med forskningsmæssig aktualitet og relevans for naturfagene biologi, biotek, kemi, fysik og geofag.

Deltagelse kræver tilmelding. Prisen er 25 kr. pr. elev. Prisen inkluderer entré til Geologisk Museum i åbningstiden. Lærere har gratis adgang.

Kontakt: grundstof@snm.ku.dk

Tilmelding

skal ske gennem KUs Portal til Skole- og Gymnasieområdet

Find direkte link til tilmelding under de enkelte arrangementer i programmet.

Program for efteråret 2018

 • 4. oktober 2018, kl. 12:30-14:30

  Sygdomsspredning og fødevaresikkerhed

  Sygdomsspredning som følge af uhygiejnisk håndtering og produktion af fødevarer er et globalt problem, og der forskes indgående i forebyggelse af sygdomme som fx salmonella og parasitter. I to oplæg giver forskere en bred introduktion til forskning i fødevaresikkerhed og til, hvordan sygdomme overføres fra dyr til mennesker gennem den mad, vi spiser.

  » Læs mere

 • 25. oktober 2018, kl. 12:30-15:00

  Det rene vand?

  Vejen til det rene drikkevand, der kommer ud af hanen er brolagt med tværfaglig forskning og teknologisk udvikling. Tre eksperter belyser, hvordan drikkevandskvalitet sikres gennem kortlægning af grundvand, rensningsprocesser og fastsættelsen af grænseværdier for forurening.

  » Læs mere

 • 13. november 2018, kl. 12:30-15:00

  Klimaforandringer og bæredygtighed

  FNs bæredygtighedsmål er en omfattende og nødvendig ambition for klodens fremtid, hvor særligt truslen fra klimaforandringer er central. Men hvad betyder bæredygtighed egentlig? Hvad kan vi selv gøre for at leve bæredygtigt? Og hvordan kommer klimaforandringer til at påvirke vores hverdag? Hør tre eksperters perspektiv på global bæredygtighed.

  » Læs mere

 • 15. november 2018, kl. 12:30-15:00

  Nyt fra rummet

  Rumforskning er i eksplosiv udvikling gennem både teknologisk avancerede rummissioner og stadig mere sofistikerede observationer fra Jorden. I tre oplæg om aktuel rumforskning sættes fokus på bl.a. udforskning af meteorer, danske rummissioner og den nyeste viden om planeterne.

  » Læs mere

 • 28. november 2018, kl. 12:30-15:00

  Radioaktivitet og atomteknologi

  Udnyttelse af atomteknologi rummer store dilemmaer for samfund og videnskab. Hvordan afvejes fx fordelene ved klimavenlig atomenergi med de alvorlige trusler, som nukleare uheld og affaldsprodukter udgør? Tre oplæg gør os klogere på håndtering, udforskning og opfattelser af atomteknologi og radioaktivitet.

  » Læs mere

 • 5. december 2018, kl. 12:30-15:00

  Biodiversitet og variation

  I en tid, hvor biodiversiteten på kloden er truet, er vores viden om og vurdering af artsmangfoldighed helt central. Hvilke faktorer afgør, hvordan arter fordeler sig på Jorden? Og hvordan kortlægger forskerne arternes tilstedeværelse og variationer i de forskellige økosystemer? Tre forskere gør os klogere på biodiversitet og på forskningens metoder og perspektiver.

  » Læs mere