Praktisk information

Undervisningsforløbet DNA&liv består af et heldagsbesøg i DNAlab, Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasier.

--- OBS DNAlab er flyttet til Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København. I de nye lokaler har vi plads til max 24 elever pr. dag ---

I DNAlab arbejder eleverne med klassiske morfologiske og med moderne molekylærbiologiske metoder til artsbestemmelse.

Tid: 9.00 - 15.30
Sted: DNAlab, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.
Forplejning: Medbring frokost. Vi har ingen kantine, og der er begrænset tid til at købe mad i frokostpausen.
Fag: Biologi og bioteknologi.
Antal elever: 15-24 elever. Flere klasser kan tilmeldes samme dag, max 24 elever i alt.  
Pris: Det koster 100 kr. pr. gymnasieelev at deltage i DNA & liv, og det er gratis for lærere. Bemærk at minimum elevantal og dermed også minimum for betalende elever på dagen er 15.
Betaling: Udfyld, print og medbring EAN-blanketten på forhånd. Link til EAN-blanket.
Afbud eller forsinkelse: Mindst én hverdag før via dnalab@snm.ku.dk

Tilmelding: I februar og marts 2020 samarbejder vi med Miljøstyrelsen, med prøver fra danske havne og eftersøger DNA fra almindelige og invasive arter. Tilmeld undervisning via dette link.