Naturvidenskabelig metode i praksis

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019

  • Klassetrin: NV samt biologi B og C
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 120 min.
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Geologisk Museum. Kr. 25,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Geologisk Museum

Beskrivelse og undersøgelsesspørgsmål

Hvordan bliver vi klogere på naturen? Hvad er videnskabelig metode? I dette undervisningsforløb arbejder eleverne aktivt og refleksivt med væsentlige dele af naturvidenskabelig metode, især hypotese og -test samt fejlkildevurdering. 

Faglige begreber


Naturvidenskabelig metode; datakvalitet; beskrivelse; hypotese; undersøgelse; fejlkilder

Mål

Målet med undervisningen er, at eleverne planlægge og gennemføre en systematisk undersøgelse. Målet er desuden, at eleverne kan perspektivere deres undersøgelse i forhold til naturvidenskabelig praksis og metode og at de kan opliste og evt. analysere fejlkilder og usikkerheder i deres undersøgelse. Eleverne får kendskab til naturhistoriske museers samlinger og de forskningsmetoder naturhistoriske museer arbejder med.

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement. Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det. Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med? 
Planlæg besøgets faglige mål. Hver gruppe af elever tager tre arbejdsark med hjem. Overvej hvordan besøget skal efterbehandles. Kan data, I tager med hjem fra besøget, være udgangspunkt for en rapport eller en elevpræsentation?

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019