Geoforedrag – Hvad er olie og hvor meget er der?

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019

  • Klassetrin: 1. – 3.G.
  • Fag: Geoscience, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Naturfag
  • Antal: op til 5 klasser ad gangen
  • Varighed: 60 min.
  • Form: Geoforedrag
  • Pris: Foredraget er gratis, når der er betalt entre til Geologisk Museum: 25,- pr. elev, læreren er gratis.
  • Adresse: Geologisk Museum
  • Mødested: Foredraget afholdes i Geologisk Museums auditorium.

Beskrivelse

Foredrag om hvordan olie dannes. Er det rigtigt, at olie er døde dinosaurer? Hvorfor findes olie kun bestemte steder på Jorden? Hvor meget olie findes i verden? Hvad bruger vi olie til? Kan vi klare os uden? 

I foredraget vil en museumsunderviser fortælle om hvor olie kommer fra og de geologiske forhold, der skal være til stede for at finde olien mange millioner år senere. Desuden diskuteres hvordan olie udvindes og bruges i vores samfund. Der perspektiveres til fremtidige energialternativer til olie. Foredragets budskab er, at forstå de geologiske principper bag oliedannelse og hvorfor vanskelighederne ved omstillingen til grønne energiressourcer. Undervejs i foredraget skal eleverne selv undersøge forskelligt geologisk materiale. Efter foredraget kan I fortsætte besøget i Geologisk Museums udstillinger.

Faglige begreber

Petroleumssystemet, kildebjergart, reservoirbjergart og segl, geologiske fælder, oliereserver, olieressourcer, olies anvendelse, geologiske processer, geologisk metode, beskrivelse

Mål

Målet med foredraget er, at eleverne kan kende forskellige mineraler og bjergarter fra hinanden og at eleverne kan lave enkle geologiske undersøgelser, hvor de bliver opmærksomme på de vigtigste forskelle på mineraler og bjergarter

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og geologuddannet museumsunderviser. Museumsunderviseren har forberedt et foredrag med få, men centrale pointer. Eleverne får summespørgsmål, små praktiske øvelser og aktiviteter undervejs. Vi forventer, at eleverne er forberedt på, at de skal til foredrag i et stort auditorium og er indstillet på at lytte og deltage. Vores forventning til dig som lærer er, at I ankommer til Geologisk Museum i god tid, så foredraget kan starte til tiden. Din klasse kommer til at sidde på samme række i auditoriet. Der kan være op til 4 andre klasser end jer til foredraget.
Det er en stor fordel, hvis du har delt eleverne i grupper på 4-5 elever på forhånd. Når eleverne arbejder indbyrdes ved de små øvelser og spørgsmål, er det meget værdsat, hvis du som lærer støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019