Evolution - Menneskets evolution

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019

  • Klassetrin Biologi A og B
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 90 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 25,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk Laboratorium’

Beskrivelse og undersøgelsesspørgsmål

Hvor stor forskel er der egentlig på Homo sapiens, chimpansen og uddøde arter som mennesket er i slægt med? Hvordan kan vi forklare eventuelle forskelle evolutionært? I dette forløb beskriver og måler eleverne på kranier af menneske, chimpanse, Homo erectus og Australopithecus afarensis. Undersøgelserne fører frem til en diskussion af forskellige aspekter af menneskets tilpasninger og evolution. Forløbet afsluttes i Evolutionsudstillingen.

Faglige begreber

evolution; fossiler, slægtsskabstræ, Homo sapiens, uddøde menneskeformer, menneskeaber, oprejst gang, tilpasninger, anatomi, naturvidenskabelig metode, fejlkilder

Mål

Målet med undervisningen er at eleverne træner sammenlignende anatomi ved at se på vores egen art og på arter vil er i nær familie med. Desuden er det målet at eleverne kan diskutere slægtskab, forandringer og tilpasninger over tid.
Undervisningen lægger op til at eleverne skal forholde sig til fossilt kildemateriale og gøre sig metodekritiske overvejelser.

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.
Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med?
Planlæg besøgets faglige mål. Klarlæg hvad formålet med besøget er. Hver gruppe af elever tager en samling arbejdsark med hjem. Arbejdsark 1 er elevernes noter om forskelle på kranierne og de øvrige arbejdsark er datasæt med målinger
Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Kan de data I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for en elevpræsentation?

menneskedyret.dk kan du finde materiale som du kan bruge før eller efter besøget. Der er små film og andet materiale. Du finder også et digitalt måleprogram. Måleprogrammet er tiltænkt klasser som ikke har mulighed for at komme på Zoologisk Museum. Det er IKKE en fordel at dine elever har arbejdet med måleprogrammet før I kommer på Zoologisk Museum, det er mere oplagt at bruge måleprogrammet efter besøget, hvis eleverne vil arbejde videre med deres målinger, som de har gjort på de fysiske kranier.

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019