Evolution - I Darwins fodspor

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019

  • Klassetrin Biologi
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed: 120 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Dialogbaserede elevaktiviteter i Evolutionsudstillingen
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 25,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Magasinet’

Beskrivelse og undersøgelsesspørgsmål

Hvilke oplevelser og opdagelser ledte Darwin frem til evolutionsteorien - og hvordan kan vi bruge Darwins tanker om variation og selektion til at beskrive og forstå evolutionære processer og livet omkring os? Forløbet foregår i museets enestående evolutionsudstilling. Som et afsæt til elevernes selvstændige arbejde, indleder underviseren med en fælles rundgang til udvalgte dele af udstillingen. Dernæst skal eleverne arbejde selvstændigt med udstillingens mange unikke objekter. Darwins liv og rejse sættes i sammenhæng med udviklingen af evolutionsteorien. Det er et krav, at eleverne kender til begreberne naturlig variation og naturlig selektion. Forløbet foregår udelukkende i evolutionsudstilling og elevene får ikke genstande i hænderne

Faglige begreber

Evolution, variation, selektion, tilpasninger, uddøen, fossiler, menneskets evolution, hvalernes udvikling, Charles Darwin; Beagle, Arternes oprindelse

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så forløbet kan starte til tiden. Undervejs i forløbet er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd. I dette forløb skal elevgrupperne arbejder meget selvstændigt, så det er meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med?

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019