Evolution - Fra dinosaur til fugl

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019

  • Klassetrin Gym Biologi A, B og C 
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 90 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 25,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk Laboratorium’

Beskrivelse og undersøgelsesspørgsmål

Hvordan har fuglene udviklet sig - og hvad har de udviklet sig fra? Hvilke informationer kan man hente i et 145 mio. år gammelt fossil?
Fuglenes udvikling er eksemplarisk for forståelsen af begrebet evolution Sammen med eleverne diskuterer vi fjers mange funktioner og vi kommer ind på de evolutionære fordele ved fjer og flyvning.  Dernæst gennemfører eleverne sammenlignede anatomiunderundersøgelser af et 145 mio. år gammelt fossil og skelettet af en nutidig fugl.  Eleverne samler data i form af observationer af forskelle. Undersøgelserne danner udgangspunkt for en diskussion om tilpasninger til flyvning. Undervisningen afsluttes i udstillingen, hvor elevernes resultater og konklusioner diskuteres og perspektiveres

Faglige begreber

Tilpasning, selektion, sammenlignende anatomi, variation evolution, tilpasninger, anatomi, fossiler, dinosaurer, fugle, fjer, flyvning

Mål

Målet med undervisningen er, at eleverne kan gennemføre systematiske observationer af zoologisk materiale og at eleverne kan argumentere for mulige hændelsesforløb i udviklingen af fjer og flyveevne. Desuden er det målet at eleven kan påpege mulige fejl og usikkerheder ved de anvendte undersøgelsesmetoder. 
Eleverne får kendskab til naturhistoriske museers samlinger og de forskningsområder naturhistoriske museer arbejder med.

Forventning

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig underviser som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppedeling kan du med fordel have delt grupperne på forhånd og når eleverne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du som lærer støtter de grupper som du ved kan have behov for det. Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse og efterbehandling

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med?
Planlæg besøgets faglige mål. Klarlæg hvad formålet med besøget er. Arbejdsark 1 er oplistning af moderne fjers funktioner og tilpasning og Arbejdsark 2 er datasæt fra den sammenlignende anatomiundersøgelse.
Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Kan den data I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for en rapport eller en elevpræsentation?

Før eller efter besøget på Zoologisk Museum kan I se filmen Tilpasning

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019