Forskningen

Udbredelsen og leveforholdene for danske salamandre, frøer og tudser er forskningsmæssigt særligt interessant, fordi arterne er sårbare over for klimaforandringer og menneskelige påvirkninger af naturen. Gymnasieeleverne skal være med til at undersøge, hvilke faktorer der bestemmer artssammensætningen af padder lokalt. Herunder hvad søernes størrelse og mængden af nærringsstoffer i vandet betyder for artsdiversiteten.

- Det er helt fundamentale sammenhænge, som både forskere og politikere skal kende, når vi sammen skal vurdere og beslutte, f.eks. hvordan vi bedst beskytter og bevarer vandmiljøet, hvis tilbagegangen af biodiversitet skal bremses, siger Carsten Rahbek, professor og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Statens Naturhistoriske Museum.

Artssammensætningen i søerne fastlægges ved hjælp af elevernes DNA-undersøgelser af deres egen indsamlede vandprøve. I dag kender forskerne til fjorten paddearter i Danmark. Ud af dem har forskerne artsspecifikke DNA-primere, et redskab til at finde særlige fingeraftryk for de enkelte arter, for ni af arterne.

- Vi mangler i dag fem metoder til at finde det, man populært kunne kalde artsspecifikke DNA-fingeraftryk. De metoder skal danske gymnasieelever nu hjælpe os med at udvikle, og det er et samarbejde, jeg ser meget frem til, siger lektor Peter Rask Møller fra Sektion for Evolutionary Genomics ved Statens Naturhistoriske Museum.

Læs mere om forskning på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC)

Læs mere om forskning på Sektion for Evolutionary Genomics