DNA & liv - biodiversitet og molekylærbiologi

Mere end 5.000 gymnasieelever og knap 500 lærere besøgte i løbet af to år det første projekt DNA & liv på Statens Naturhistoriske Museum. De har igennem deres arbejde i felten og i laboratoriet indsamlet prøver, testet forskningsmetoder og genereret mange tusinde observationer af fisk, insekter, krebsdyr og padder fra ferskvandslokaliter landet over. 

DNA & liv var således et unikt citizen science projekt, hvor elever ved hjælp af DNA-spor i vandet, såkaldt miljø-DNA eller eDNA (environmental DNA), kortlagde udvalgte ferskvandsdyr i Danmark.

Deltag: Analysér data