Real Science

REAL SCIENCE - gymnasieelever i frontforskning

REAL SCIENCE tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen.

REAL SCIENCE er støttet af Lundbeckfonden. 

Faglig forkælelse med REAL SCIENCE

REAL SCIENCE har i flere år fået hjælp af gymnasieelever til udførelse af forskellige forskningsdiscipliner inden for feltarbejde, laboratorieanalyser, projektarbejde og metodeudvikling. Alt sammen til gavn for forskningen. Derfor vil vi gerne give tilbage til alle som har deltaget og været en del af projektet. Dette gør vi med hele to arrangementer! Du kan læse mere om dem her, og finde link til tilmelding. 

GRUNDSTOF om miljøDNA - 'Forskernes DNA-jagt', 31. oktober kl. 12:30-15

DNA findes overalt. I vand, jord, luft, is og mange andre steder. Med molekylærbiologiske analyser af DNA fra forskellige miljøer er det muligt at kortlægge og overvåge bestemte arters udbredelse i naturen. Tre forskere gør os klogere på, hvad miljø-DNA er, og hvilke metoder man kan bruge til at finde DNA-spor i naturen.

Læs mere om arrangementet og tilmeld din klasse HER

REAL SCIENCE Symposium, 12. december kl. 13-16

REAL SCIENCE inviterer til symposium for at fejre projektets resultater! Gennem de sidste par år har adskillige gymnasieelever deltaget i REAL SCIENCE. Blandt andet med feltarbejdet og laboratorieanalyser i DNA & Liv. Vi vil gerne hylde alle de elever og lærere ved at give en omgang faglig forkælelse. 

Læs mere om arrangementet og tilmeld din klasse HER

Om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

DNA & liv

Deltag