Real Science – Københavns Universitet

SNM > Skoletjenesten > Gymnasium > Undervisning > Real Science

Real Science

REAL SCIENCE - gymnasieelever i frontforskning

REAL SCIENCE er et projekt, som tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen.

REAL SCIENCE er støttet af Lundbeckfonden. 

Om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

DNA & liv

Deltag