Real Science

REAL SCIENCE - gymnasieelever i frontforskning

REAL SCIENCE tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen.

REAL SCIENCE er støttet af Lundbeckfonden. 

Om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

DNA & liv

Deltag