Real Science

REAL SCIENCE - gymnasieelever i frontforskning

REAL SCIENCE tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen.

REAL SCIENCE er støttet af Lundbeckfonden. 

REAL SCIENCE Symposium, 12. december kl. 13-16

REAL SCIENCE har i flere år fået hjælp af gymnasieelever til udførelse af forskellige forskningsdiscipliner inden for feltarbejde, laboratorieanalyser, projektarbejde og metodeudvikling. Alt sammen til gavn for forskningen. Vi vil gerne give tilbage til alle som har deltaget og været en del af forskningsarbejdet. Derfor invitere vi til REAL SCIENCE Symposium for at fejre projektets resultater! Vi vil hylde alle de elever og lærere som har deltaget i projektet og give en omgang faglig forkælelse. Her viser vi resultater fra REAL SCIENCE  og hvilke fremtidsmuligheder projektet har givet. 

Læs mere om arrangementet og tilmeld din klasse HER

Om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

DNA & liv

Deltag