Skole-BioBlitz Flyvestation Værløse

Naturstyrelsen Østsjælland og Fiskebæk Naturskole afholder en Skole-BioBlitz på den nedlagte militære flyvestation i Værløse d. 17. juni kl. 09.00-14.00.
Skoleelever fra Fiskebæk Naturskole vil være de primære observatører/indsamlere i denne Skole-BioBlitz. Alle er dog meget velkomne til at være med!
BioBlitzen fortsætter d. 18.-19. juni hvor alle ligeledes er velkomne. (se mere herom på kalendereventet for d. 18.-19. juni)

Naturstyrelsen overtog størstedelen af flyvestationens område i 2013, og dette er nu et rekreativt naturområde på 349 ha, hvor der er offentlig adgang døgnet rundt.Flyvestation Værløse er et stort åbent areal med mange små naturperler fordelt i området, såsom moser, overdrev, eng, små søer/vandhuller, å, løvskov, og hede. Dertil er området bl.a. også præget af de mange store flyhangarer, der er et levn fra Forsvarets tid. Alt i alt et spændende sted at udforske naturen. Så kom endelig og vær med!

Naturstyrelsens mål og ønske for BioBlitz’en er en kombination af at skabe interesse for området og formidle dens natur til offentligheden, samt at få et overblik over områdets flora og fauna, bl.a med henblik på forvaltning i fremtiden.

Derfor bliver BioBlitz’en afholdt i to omgange:

fredag d. 17. juni 2016 kl. 9.00-14.00, hvor skoleelever fra Fiskebæk Naturskole vil være de primære observatører/indsamlere.
Her vil der bl.a. blive sat fiskeruser ud i mosen, sat pattedyrsfælder og faldfælder ud, samt være guidede ture i botanik mm.

lørdag d. 18. juni kl. 10.00 – søndag d. 19. juni kl. 10.00 – her vil fagfolk/specialister primært være i spil med observationer, indsamlinger, vejledning, artsbestemmelse og guidede ture.
Her vil der være guidede ture med bl.a. botanik, fugle, sommerfugle, samt observationer af flagermus og natsommerfugle hen sent på aftenen.

Alle er velkomne til at deltage, hvornår de vil, om det så er fredag eller lørdag - eller begge dage!

Læs her mere om Flyvestation Værløse

Mødestedet for begge dage bliver den nordøstlige indgang af flyvestationen, tæt ved adressen Sandet 17, Kirke Værløse, 3500 Værløse. Her er der desuden en lille P-plads.