Ekskursioner & besøg på egen hånd

Der er desværre lukket for nye bookinger af undervisningsforløb i foråret 2019.
I er altid velkomne til at besøge museet på egen hånd. Læs mere her.
Giv os meget gerne besked om jeres besøg på egen hånd her.
Se også vores digitale tilbud og øvrige materialer til Grundskole og til Gymnasium.
Til børnehaver og indskoling tilbyder vi formidlingsforløbet ’Pigen og hvalen’ på Zoologisk Museum.
Til gymnasier tilbyder vi forskerforedragene 'Grundstof' på Geologisk Museum samt laboratorieundervisning DNA & liv på Zoologisk Museum.Ekskursioner til Botanisk Have, Geologisk Museum og Zoologisk Museum byder på mange muligheder. Efter en ekskursion husker eleverne især, hvad de gjorde og hvad de følte/oplevede. Dernæst husker eleverne hvad de lærte.     
På denne side har vi samlet gode råd og praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din klasse med at forberede jeres ekskursion til Statens Naturhistoriske Museum.

Hvis du har bestilt undervisning kan du finde råd og vejledning til forberedelse i beskrivelsen af det enkelte undervisningsforløb til grundskoler og gymnasier
Som lærer kan du – gratis – besøge enten Zoologisk Museum eller Geologisk Museum, så du kan forberede ekskursionen. Læs mere her.  

Alt peger på, at elevernes læringsudbytte bliver større, hvis ekskursionen er planlagt i fællesskab mellem lærer og elever. Eleverne skal kende formålet med turen og have medejerskab af de faglige opgaver og undersøgelser, som skal gennemføres på turen. Desuden er det oplagt at give eleverne medansvar for at planlægge selve ekskursionens praktiske forløb.

Før ekskursionen

Formål og fagligt indhold
Tal med kollegaer og elever om, hvad formålet og meningen med besøget er. Er besøget en appetitvækker i starten af et undervisningsforløb, et input undervejs, en perspektiverende oplevelse som afslutning på et undervisningsforløb eller en social tur for klassen? Har I et fælles fagligt undersøgelsesspørgsmål, I skal finde svar på, eller skal eleverne planlægge deres egne undersøgelser?  
Praktiske forhold
Forbered eleverne på ekskursionen. Fx hvordan ser der ud på et museum? Hvorfor har vi museer? Hvad er Statens Naturhistoriske Museum? Hvilke oplysninger og data kan vi finde på museet? Hvem kan vi møde på et museum? Hvordan opfører man sig på et museum? Hvordan kommer I fra skolen til museet? Hvordan finder vi rundt på museet? Kan man spise sin madpakke på museet? Læs om det praktiske her
Tal om, hvad eleverne skal lære
Forbered eleverne begrebsmæssigt. Hvilke begreber indenfor det faglige område kender vi allerede? Hvad handler museets udstillinger om? Hvilke udstillinger er mest relevante at besøge i forhold til ekskursionens mål? Hvilke begreber skal de undersøge på museet?  
Forbered eleverne på de faglige metoder de skal arbejde med. På Statens Naturhistoriske Museum er der gode muligheder for at eleverne kan lave omhyggelige observationer og beskrivelser af både planter, dyr og mineraler. Det er også muligt at lave sammenligninger mellem forskellige genstande. Eleverne kan formulere deres forventninger, hypoteser og spørgsmål.
Hvis I vil samle data på museet, skal I overveje om I vil tage noter, optage video eller tage billeder. Brug app'en Beskriv Verden på elevernes smartphones eller tablets, hvis I tager billeder.  
Organiser dagen
Hvem arbejder sammen med hvem? I hvilket tidsrum arbejder I fagligt? Hvor og hvornår holder I pause? Hvad vil eleverne ellers gerne opleve? Hvordan kan eller skal eleverne dokumentere deres undersøgelser?

Under ekskursionen

Aktiv deltagelse
Medvirk til at alle elever får noget ud af besøget og vær et godt eksempel. Vær selv nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Lad gerne eleverne styre slagets gang og tal med dem om, hvordan de har struktureret dagen. Hjælp dem med at huske aftaler og holde sig til planen. Hjælp dem med at samle data. Tal med eleverne om relevante fagbegreber.

Efter ekskursionen

Refleksion
Tal om uforberedte oplevelser og informationer fra besøget. Sammenknyt oplevelserne til de forventninger, hypoteser og spørgsmål eleverne havde inden besøget.
Faglig formidling og diskussion
Lad eleverne diskutere og formidle fagligt stof, resultater og erfaringer til resten af klassen eller i grupper. Arbejd videre med det faglige stof.
Evaluér besøget
Hvad fik I ud af besøget? Hvad fungerede godt – både fagligt og praktisk? Er der tegn på, hvad eleverne har lært i forhold til det faglige formål og stof? Er der noget, der skal planlægges anderledes, næste gang I skal besøge Statens Naturhistoriske Museum?