19. januar 2022

Professorer: Tre vigtige læringer af coronakrisen

Kronik

Hvis vi vil undgå flere langvarige nedlukninger, skal vi gøre alt for at standse evolutionsmotoren i lavt vaccinerede lande. Det gør vi kun ved at sikre vaccinehjælp til de lande, der ikke har samme økonomi og infrastruktur som landene i for eksempel EU.

Kronik i Berlingske den 12- januar 2020.
Af Tine Jess, professor, leder, PREDICT, Peter C. Kjærgaard, professor, direktør, Statens Naturhistoriske Museum

Pandemiens største overraskelse er, at den kommer bag på os. Gennem de seneste årtier er pandemier kommet med en stadigt hyppigere frekvens, og forskere har advaret om, at vi slet ikke er godt nok forberedt på at håndtere dem.

Men ligesom klimaforskere, der har advaret om de ødelæggende konsekvenser af menneskeskabte klimaforandringer, er risikoen for en verdensomspændende pandemi ikke blev taget tilstrækkeligt alvorligt, før katastrofen var uafvendelig. Og det har været dyrt for os alle. På hele planeten.

Læs hele kronikken i Berlingske den 12. januar 2022