Hvem er Natureksperterne


Alexander Holm

Jeg er netop startet på kandidaten på biologi med den specialiseringder hedder "Økologi". Herunder har jeg primært interesse i naturbevarelse - mere specifikt hvilke arter man kan fokusere på for at bevare flest habitater og organismer under dem. Jeg har en særlig forkærlighed for det man kalder "fylogenetisk distinktive" arter. Det er arter som er unikke og isolerede rent genetisk - altså arter som er meget underlige. Jeg har en bred viden om krybdyr, padder, pattedyr og papegøjer.


Katrine Nikolajsen

Jeg har en bachelor i geologi og er netop startet på kandidaten Geologi-geoscience med specialisering i geokemi og petrologi. Jeg har en stor nysgerrighed og fascination for Jorden og de processer der har dannet den og især hvordan vi ved brug af geokemi kan lære mere om Jorden og Solsystemet. Jeg har i løbet af min bachelor fået en særlig stor interesse for rummet og extra-terrestrialt materiale (f.eks. meteoritter) og er tilknyttet NASAs Mars Curiosity Rover projekt i forbindelse med mit speciale, hvor jeg hjælper med at processere noget af den data der kommer ned fra Mars.


Thomas Bang Holm

Jeg er netop ved at færdiggøre min bachelor i geologi-geoscience, hvor jeg skriver bachelor-opgave om forhistoriske havøgler fra Grønland. Jeg har en stor interesse for alle former for uddøde dyr, og hvordan livet har udviklet sig gennem Jordens historie, og derfor beskæftiger jeg mig primært med palæontologi indenfor geologien. Af den grund har jeg både noget viden om geologi, men også noget viden om biologi. Jeg interesserer mig især for mesozoiske reptiler såsom dinosaurer, ichthyosaurer og plesiosaurer.


Amanda Blichert Christensen

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med at afslutte bacheloren i biologi og starter efter sommeren på kandidaten med specialiseringen ‘Økologi’. Tidligt i mit uddannelseforløb fik jeg øjnene op for insekter og deres vilde tilpasninger til livet på jorden. Sammen med insekterne synes jeg bevaringsbiologi og dyrs adfærdsmønstre er enormt spændende. 


Trine Kröger Jensen

Jeg er ved at afslutte min bachelor i Naturressourcer med specialisering i Naturforvaltning. Mit interesseområde er terrestrisk biologi og især skoven som økosystem fascinerer mig herunder interaktionen mellem træer, svampe og fauna. Herudover interesserer jeg mig for naturbenyttelse og naturbeskyttelse, og hvordan vi kan højne biodiversitet i et intensivt dyrket land som Danmark. Jeg har en bred viden inden for dansk flora og fauna, især pattedyr.


Laura Andersen

Jeg er i gang med sidste år af min bachelor i Naturressourcer med specialisering i Plantevidenskab. Jeg har mange interesser indenfor uddannelsens rammer, men især interaktion mellem planter og mikroorganismer, samt planternes mange forsvarsmekanismer, interesserer mig.

.


Ida-Marie Stokholm Mollerup 

Lige siden jeg var helt lille, har dyr fyldt utroligt meget. Jeg er vokset op med jævnlige ture i zoo, ture ud og fange padder, krybdyr og insekter, samt opdagelsesrejser i baghaven for at finde ud af, hvad der boede der. Nu er jeg i gang med mit sidste år på biologikandidaten ”Økologi”, og derfor fylder dyr mindst lige så meget i dag, som de gjorde dengang. Via studiet er jeg dog blevet en del klogere. Havpattedyr og havbiologi er noget jeg har beskæftiget mig meget med, men alle dyr er seje i mine øjne. Det er al natur jo. Jeg elsker at videreføre og formidle min fascination af naturen, og derfor sidder jeg klar til at svare på jeres dyrerelaterede mails (måske kan der også snige sig en plantemail eller to med). Jeg glæder mig til at læse dem!


Terry Overgaard Pedersen

Jeg er 23 og er i gang med min bachelor i Biologi. Da jeg var lille læste jeg alle bibliotekets fagbøger om naturen før jeg læste andet, det har nu resulteret i at jeg har fulgt drømmen om at blive en vaskeægte biolog. Jeg er særligt interesseret i mikrobiologi. altså bakterier og andre organismer i den størrelse, hvad vi kan bruge dem til og hvordan de tilpasser sig så godt når de er så små. Udover det interesserer jeg mig meget for livet i de kolde egne af verden og håber en dag at kunne forske i det.


Amanda Sofie Mc Keever

I sommers 2020, blev jeg færdig med min bachelor i geologi og derefter blev jeg optaget på kandidaten i geologi-geoscience med speciale i sedimentære systemer og palæoklima. Mit interesseområde indenfor geologi er sedimentologi og palæontologi. Derudover samler jeg fossiler og sten/mineraler i min fritid.

.


Sarah Kisbye

Jeg er 25 år og er færdig med min bachelor i biologi til sommer, hvorefter jeg tager kandidaten i biologi med specialiseringen økologi.

Jeg interesserer mig for biodiversitet, naturbevaring og naturgenopretning. Jeg vil gerne arbejde for en øget biodiversitet med større sammenhængende naturområder, samt bidrage til en større naturforståelse og naturglæde gennem formidling.


Johanna Alberg

Jeg er lige startet på kandidaten i biologi med specialiseringen økologi. Jeg er opvokset på Færøerne, men da det ikke var nord nok for mig, har jeg særlig interesse for terrestriske arktiske økosystemer og klimaforandringernes påvirkning af dem. Derudover falder mine interesser bredt indenfor økologien, men jeg er særlig interesseret i fugle, svampe og planter.

.


Ida Junker Madsen

Jeg er i gang med min bachelor i biologi og synes at planter og dyr er spændende, derunder også den måde begge grupper interagerer på. Det er især opretholdelsen af biodiversiteten, bevaringsøkologi og conservation der interesserer mig. Derudover synes jeg også at det er hyggeligt at kigge i bøger som Dansk Flora eller Fugleatlaset og finde ud af hvor mange forskellige og spændende arter der findes i et så lille land som Danmark.


Mille Bolander

Jeg er ved at uddanne mig til biolog, og er i gang med mit speciale der omhandler bladskærermyre og den symbiose de lever i med deres dyrkede svamp. Overordnet set er mine interesser indenfor økologi og evolution. Jeg er særligt glad for insekter som jeg generelt bare synes er vildt fascinerende, bl.a. fordi de udgør en kæmpe del af de arter vi finder på jorden og dermed er en vigtig del af stort set alle økosystemer globalt. Evolution, og særligt hvordan diverse symbioser er opstået, er også noget jeg er meget nysgerrig på. 


Caroline Brügger 

Jeg er 24 år, og til dagligt læser jeg en bachelor i biologi. Jeg skal snart til at skrive bachelorprojekt, hvilket kommer til at omhandle mixotrofe alger i Disko Bay på Grønland. Efterfølgende tager jeg en kandidat enten i marinbiologi eller i klimaforandringer. Jeg har interesser i mange forskellige områder inden for biologiens verden, men mit primære fokus er på marinbiologi - især i Arktiske egne – og påvirkning af det marine miljø samt fauna fra bl.a. menneskeskabte klimaforandringer.


Rasmus Madsen

Bsc i geologi-geoscience med fokus på geokemi og malmgeologi, og en general interesse for metamorf- og magmatisk petrologi. 3 års erhvervserfaring med radiometrisk datering af zirkoner og apatitter og dertilhørende brug af LA-ICP-MS. Jeg er på nuværende tidspunkt ved at gøre min kandidat færdig i agronomi/afgrødevidenskab med speciale i dansk frugtproduktion. 

.

.


Ida Sauer Petersen

Jeg er 22 år og blev færdig med min bachelor i geologi-geoscience i sommer 2020. Nu er jeg igang med den efterfølgende kandidat med specialisering i sedimentære systemer og palæoklima. Jeg interesserer mig for mange forskellige felter inden for naturvidenskab og har generelt en stor kærlighed til naturen. Mine primære interesseområder er palæontologi, klimaforandringer, biodiversitet, bæredygtighed og naturforvaltning. 

.

.


Laura Rovsing Riordan

Jeg er i gang med min bachelor i Geologi. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af Jordens processer (pladetektonik, vulkaner, mm.) og forhistoriske dyr. Samtidig er jeg interesseret i klimaforandringer og palæoklima. I min fritid samler jeg på fossiler og sten og er også interesseret i at finde spiselige planter i den danske natur.

.


Sarah Stannius

Jeg hedder Sarah og jeg er 20 år gammel. Jeg læser geologi-geoscience på første år af bacheloren. 

Jeg interesserer mig indenfor mange områder af geologien, men jeg synes at Jordens processer er særligt spændende. Jeg synes derfor at både metamorfe bjergarter, som er bjergarter der bliver ændret under påvirkning af tryk og temperatur, og magmatiske bjergarter, som er bjergarter der er dannet i forbindelse med et vulkan-system, er særligt interessante. 


Amalie Krogholm Arildslund

Jeg er i gang med min bachelor i geologi-geoscience. Jeg interesserer mig for mange naturvidenskabelige felter, og derfor kan jeg godt lide at læse geologi, hvor jeg har mulighed for at bruge flere af de naturvidenskabelige fag. Især er jeg interesseret i geofysik og dets muligheder for at beskrive undergrunden. Desuden synes jeg at sedimentær geologi og palæoklima er meget spændende.