Hvem er Natureksperterne


Emmeli Agerskov Claré

Til daglig er jeg biologistuderende, og jeg er lige nu i gang med min specialisering i økologi på kandidaten. Jeg har en stor nysgerrighed omkring naturen og levende organismers mangfoldighed. Jeg finder især dyrs adfærdsmæssige evolutionære tilpasninger til tilværelsen meget fascinerende.

Desuden har jeg på nuværende tidspunkt en speciel forkærlighed for arktisk biologi, og mit bachelorprojekt skrev jeg da også om arktiske nanoflagellater, og om hvordan klimaforandringer ændre disses forhold. 


Thomas Bang Holm

Jeg er netop ved at færdiggøre min bachelor i geologi-geoscience, hvor jeg skriver bachelor-opgave om forhistoriske havøgler fra Grønland. Jeg har en stor interesse for alle former for uddøde dyr, og hvordan livet har udviklet sig gennem Jordens historie, og derfor beskæftiger jeg mig primært med palæontologi indenfor geologien. Af den grund har jeg både noget viden om geologi, men også noget viden om biologi. Jeg interesserer mig især for mesozoiske reptiler såsom dinosaurer, ichthyosaurer og plesiosaurer.


Trine Kröger Jensen

Jeg er ved at afslutte min bachelor i Naturressourcer med specialisering i Naturforvaltning. Mit interesseområde er terrestrisk biologi og især skoven som økosystem fascinerer mig herunder interaktionen mellem træer, svampe og fauna. Herudover interesserer jeg mig for naturbenyttelse og naturbeskyttelse, og hvordan vi kan højne biodiversitet i et intensivt dyrket land som Danmark. Jeg har en bred viden inden for dansk flora og fauna, især pattedyr.


Laura Andersen

Jeg er i gang med sidste år af min bachelor i Naturressourcer med specialisering i Plantevidenskab. Jeg har mange interesser indenfor uddannelsens rammer, men især interaktion mellem planter og mikroorganismer, samt planternes mange forsvarsmekanismer, interesserer mig.

.


Lucas Geisler

Jeg er godt igang med min kandidat uddannelse i Biologi med specialiseringen "Økologi". Jeg interesserer mig meget for systematiseringen af insekter og disses evolutionshistorie. Jeg har en forkærlighed for dagsommerfugle, men har lavet projekter der strækker sig vidt omkring i insekternes rige. Samtidigt bruger jeg også meget tid på at bevæge mig rundt i den danske natur, og interesserer mig gevaldigt for hvad man kan fange og se på. 

.


Terry Overgaard Pedersen

Jeg er 23 og er i gang med min bachelor i Biologi. Da jeg var lille læste jeg alle bibliotekets fagbøger om naturen før jeg læste andet, det har nu resulteret i at jeg har fulgt drømmen om at blive en vaskeægte biolog. Jeg er særligt interesseret i mikrobiologi. altså bakterier og andre organismer i den størrelse, hvad vi kan bruge dem til og hvordan de tilpasser sig så godt når de er så små. Udover det interesserer jeg mig meget for livet i de kolde egne af verden og håber en dag at kunne forske i det.


Amanda Sofie Mc Keever

I sommers 2020, blev jeg færdig med min bachelor i geologi og derefter blev jeg optaget på kandidaten i geologi-geoscience med speciale i sedimentære systemer og palæoklima. Mit interesseområde indenfor geologi er sedimentologi og palæontologi. Derudover samler jeg fossiler og sten/mineraler i min fritid.

.


Johanna Alberg

Jeg er lige startet på kandidaten i biologi med specialiseringen økologi. Jeg er opvokset på Færøerne, men da det ikke var nord nok for mig, har jeg særlig interesse for terrestriske arktiske økosystemer og klimaforandringernes påvirkning af dem. Derudover falder mine interesser bredt indenfor økologien, men jeg er særlig interesseret i fugle, svampe og planter.

.


Ida Junker Madsen

Jeg er i gang med min bachelor i biologi og synes at planter og dyr er spændende, derunder også den måde begge grupper interagerer på. Det er især opretholdelsen af biodiversiteten, bevaringsøkologi og conservation der interesserer mig. Derudover synes jeg også at det er hyggeligt at kigge i bøger som Dansk Flora eller Fugleatlaset og finde ud af hvor mange forskellige og spændende arter der findes i et så lille land som Danmark.


Caroline Brügger 

Jeg er 24 år, og til dagligt læser jeg en bachelor i biologi. Jeg skal snart til at skrive bachelorprojekt, hvilket kommer til at omhandle mixotrofe alger i Disko Bay på Grønland. Efterfølgende tager jeg en kandidat enten i marinbiologi eller i klimaforandringer. Jeg har interesser i mange forskellige områder inden for biologiens verden, men mit primære fokus er på marinbiologi - især i Arktiske egne – og påvirkning af det marine miljø samt fauna fra bl.a. menneskeskabte klimaforandringer.


Laura Rovsing Riordan

Jeg er i gang med min bachelor i Geologi. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af Jordens processer (pladetektonik, vulkaner, mm.) og forhistoriske dyr. Samtidig er jeg interesseret i klimaforandringer og palæoklima. I min fritid samler jeg på fossiler og sten og er også interesseret i at finde spiselige planter i den danske natur.

.


Sarah Stannius

Jeg hedder Sarah og jeg er 20 år gammel. Jeg læser geologi-geoscience på første år af bacheloren. 

Jeg interesserer mig indenfor mange områder af geologien, men jeg synes at Jordens processer er særligt spændende. Jeg synes derfor at både metamorfe bjergarter, som er bjergarter der bliver ændret under påvirkning af tryk og temperatur, og magmatiske bjergarter, som er bjergarter der er dannet i forbindelse med et vulkan-system, er særligt interessante. 


Amalie Krogholm Arildslund

Jeg er i gang med min bachelor i geologi-geoscience. Jeg interesserer mig for mange naturvidenskabelige felter, og derfor kan jeg godt lide at læse geologi, hvor jeg har mulighed for at bruge flere af de naturvidenskabelige fag. Især er jeg interesseret i geofysik og dets muligheder for at beskrive undergrunden. Desuden synes jeg at sedimentær geologi og palæoklima er meget spændende.


Laura Richter Krarup

Jeg læser på bacheloren i biologi, og elsker at fordybe mig i mystiske livscykler, skarpe adaptioner, vilde parasitter og andre skøre påfund fra naturens side.
Jeg har en naturlig nysgerrighed på planetens mange specifikke systemer, og er derfor ellevild med økologi, og så har det marine liv også en særlig plads hos mig, hvilket går godt i spænd med, at jeg sejler i min fritid. Jeg drømmer i øjeblikket om at arbejde med formidling af biologi og natur for alle slags mennesker. 

.


Marina Ebbesen

Jeg er i gang med sidste år af min bachelor i biologi, hvor jeg skriver opgave om zebraers sociale kommunikation. Efter sommerferien starter jeg på min biologikandidat med specialisering i “Økologi”.
Jeg har en stor interesse indenfor dyr, især pattedyr, reptiler og amfibier, og finder dyrs adfærd meget fascinerende. 

.

.

.


Sidsel Viinanen

Jeg er ved at afslutte min kandidat i Biologi med specialisering i Økologi. Mit interesseområde er terrestrisk biologi og især pattedyr har min interesse. Jeg interessere mig for conservation, adfærdsbiologi, hvordan vi kan højne biodiversiteten og hvordan vi kan få en mere vild natur. Mit bachelor projekt handlede da også om Skovhundes adfærd og mit speciale fortsætter med at handle om pattedyr.