Hvem er Natureksperterne


Alexander Holm

Jeg er netop startet på kandidaten på biologi med den specialiseringder hedder "Økologi". Herunder har jeg primært interesse i naturbevarelse - mere specifikt hvilke arter man kan fokusere på for at bevare flest habitater og organismer under dem. Jeg har en særlig forkærlighed for det man kalder "fylogenetisk distinktive" arter. Det er arter som er unikke og isolerede rent genetisk - altså arter som er meget underlige. Jeg har en bred viden om krybdyr, padder, pattedyr og papegøjer.


Laura Jensen

Jeg er fra den vilde vestkyst, og lige så vild er min fascination af naturen og det, der rører sig i den. Mine interesser strækker sig bredt; fra den mindste organisme til den største. Mest af alt holder jeg dog af at formidle om naturens vidundere og de biologiske systemer, der får alt til at hænge sammen. En stor del af mit fokus for min uddannelse som biolog er derfor rettet imod lige netop formidling.


Louise Beck

Jeg har for nyligt afsluttet min Kandidat i biologi, hvor jeg primært har specialiseret mig i Botanisk systematik. Det dækker over en hel del ting, men det handler fx om hvordan planter evolutionært har udviklet sig til det vi har i dag, hvordan de er i familie med hinanden og hvorfor deres morfologi (fysiske udformning) er som den er. De ting har jeg fx kigget på da jeg skrev palæobotanisk bachelorprojekt, hvor jeg arbejdede med en gruppe fossiler fra Grønland og Danmark, og da jeg skrev kandidatspeciale om fylogenien hos en sydafrikansk gruppe, baseret på deres DNA.


Mads Wolter

Jeg er 25 år og specialestuderende - min specialisering er Økologi og som valgfag har jeg taget alt hvad jeg kunne komme i nærheden af, som har med kryb og kravl at gøre. Et af mine helt store interesseområder er nemlig insekter og mit speciale går faktisk ud på at undersøge næringsfordel og optag hos bladskærer-myreslægten Acromyrmex. Derudover har jeg en stor personlig interesse i edderkopper, især de store fugleedderkopper fra familien Theraphosidae. Jeg elsker at gå rundt i naturen og studere alle levende organismer, selvom jeg oftest finder mig selv ledende efter arthropoder under sten, i rådne træstammer eller bare i førnen i vores dejlige danske skove. Jeg er dog specielt tiltrukket af det tropiske miljø, hvor også den største insektdiversitet findes og selvfølgelig de store fugleedderkopper.


Magnus August Ravn Harding

Jeg begyndte at læse geologi på Københavns Universitet i forfølgelsen af en barndomsdrøm om at blive palæontolog. Undervejs gik det op for mig hvor fed en videnskab geologi er, og interesser for andet end blot dinosaurer og andre uddøde dyr kom til. Forelskelsen i geologien har nok bund i en kærlighed til naturen generelt, og i en lyst til at forstå landskabernes tilblivelse såvel som organismerne, der bebor dem. Palæontologi danner på sin vis bro mellem geologi og biologi, og det er vigtigt at have kendskab til begge felter, hvis man skal forstå organismers udvikling, tilpasning og samspil med hinanden og naturen over længere tidsskalaer.


Maria Elisabeth Laursen

Jeg læser en kandidat i biologi med specialisering i økologi. Jeg har så langt tilbage jeg kan huske altid været betaget af naturen, siddet klistret til tv´et når der var naturprogrammer og brugt mange timer på at lede efter mosser, blade, svampe og insekter i skoven. Fascinationen af specielt svampene og insekterne er kun blevet større siden jeg begyndte at læse biologi, og er efterhånden også blevet akkompagneret af en ret stor interesse for fugle. Derudover er jeg meget interesseret i naturforvaltning og formidling om dyr og natur, samt den helt store betagelse lige nu; bestemmelse af kranier og fuglefjer.


Marie Katrine Traun

Jeg er 23 år, og læser på kandidaten geokemi under geologi/geoscience. Jeg skrev bachelorprojekt om astronomiske klimasvingninger i lag fra Nordsøen. Mine primære interesser ligger i sammen-spillet mellem de forskellige sfærer på jorden, og hvordan dette spores i de kemiske “fingeraftryk” i diverse bjergarter. Jeg holder særligt af at beskæftige mig med pladetektonik og dennes indikation af processer i Jordens indre, samt udviklingen i klima og hav på Jordens overflade, og årsager til denne udvikling, betragtes jorden som en helhed.


Rasmus Dyrberg Dahms

Jeg interesserer mig for geologi, fordi vi gennem jordens fortid kan få et bedre billede af, hvordan fremtiden vil udfolde sig. Om det er en sandstrand eller en vulkan, et jordskælv eller en meteorit, er de alle en del af nøgle til at forstå altings historie.

.


Sascha Dreyer Nielsen

Jeg læser en kandidat i marinbiologi, men min primære interesse ligger inden for zoologien, da jeg altid har syntes, at dyreriget er spændende at undersøge og lære om. Jeg er meget fascineret af morfologien, der findes på tværs af dyreriget - specielt konvergent evolution - samt dyrs tilpasninger til ekstreme miljøer, men det er især hvalerne og deres udvikling, tilpasning og levevis, som virkelig har fanget min interesse.


Thomas Bang Holm

Jeg er netop ved at færdiggøre min bachelor i geologi-geoscience, hvor jeg skriver bachelor-opgave om forhistoriske havøgler fra Grønland. Jeg har en stor interesse for alle former for uddøde dyr, og hvordan livet har udviklet sig gennem Jordens historie, og derfor beskæftiger jeg mig primært med palæontologi indenfor geologien. Af den grund har jeg både noget viden om geologi, men også noget viden om biologi. Jeg interesserer mig især for mesozoiske reptiler såsom dinosaurer, ichthyosaurer og plesiosaurer.


Amanda Blichert Christensen

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med at afslutte bacheloren i biologi og starter efter sommeren på kandidaten med specialiseringen ‘Økologi’. Tidligt i mit uddannelseforløb fik jeg øjnene op for insekter og deres vilde tilpasninger til livet på jorden. Sammen med insekterne synes jeg bevaringsbiologi og dyrs adfærdsmønstre er enormt spændende. 

.


Trine Kröger Jensen

Jeg er ved at afslutte min bachelor i Naturressourcer med specialisering i Naturforvaltning. Mit interesseområde er terrestrisk biologi og især skoven som økosystem fascinerer mig herunder interaktionen mellem træer, svampe og fauna. Herudover interesserer jeg mig for naturbenyttelse og naturbeskyttelse, og hvordan vi kan højne biodiversitet i et intensivt dyrket land som Danmark. Jeg har en bred viden inden for dansk flora og fauna, især pattedyr.


Andreas Cosmus

Jeg læser biologi på Københavns Universitet og synes at dyreriget er enormt interesant. Jeg finder dyrs tilpasning til forskellige miljøer dybt fascinerende og at forstå de evolutionære kræfter som har et indvirk. Jeg har et stort kendskab til diverse leddyr, hvori jeg også skrev min bachelor. Yderligere har jeg også kendskab til danske dyreknogler og identifikation heraf og forskellige palæo-fund. 


Terry Overgaard Pedersen

Jeg er 22 og er i gang med min bachelor i Biologi. Da jeg var lille læste jeg alle bibliotekets fagbøger om naturen før jeg læste andet, det har nu resulteret i at jeg har fulgt drømmen om at blive en vaskeægte biolog. Jeg er særligt interesseret i mikrobiologi. altså bakterier og andre organismer i den størrelse, hvad vi kan bruge dem til og hvordan de tilpasser sig så godt når de er så små. Udover det interesserer jeg mig meget for livet i de kolde egne af verden og håber en dag at kunne forske i det.


Ida-Marie Stokholm Mollerup

 Jeg elsker dyr og interesserer mig meget for alt der har med dyr at gøre. Det betyder også at jeg har interesser indenfor økologi, evolution, fysiologi, og så synes jeg også fytoplankton er enormt spændende.

.

.


Dorthe Bøttger

Jeg er i gang med at skrive speciale i Palæoklimatologi på Københavns Universitet, hvor jeg benyttet stabile isotoper til at beskrive klimaet i Kridttiden. Min bachelor i geologi er fra Århus Universitet, hvor jeg har taget retningen geofysik, og min kandidat byder på masser af klima, klimamodelleringer og palæoklima.