Hvem er Natureksperterne

Emmeli Agerskov Claré

Til daglig er jeg biologistuderende, og jeg er lige nu i gang med min specialisering i økologi på kandidaten. Jeg har en stor nysgerrighed omkring naturen og levende organismers mangfoldighed. Jeg finder især dyrs adfærdsmæssige evolutionære tilpasninger til tilværelsen meget fascinerende.

Desuden har jeg på nuværende tidspunkt en speciel forkærlighed for arktisk biologi, og mit bachelorprojekt skrev jeg da også om arktiske nanoflagellater, og om hvordan klimaforandringer ændre disses forhold. 

Thomas Bang Holm

Jeg har en kandidatgrad i geologi-geoscience med specialisering i vertebrat palæontologi. Jeg sidder som projektleder på Citizen Science projektet 'Danmark Udforsker Fossiler' ved Science & Society på Statens Naturhistoriske Museum.

Jeg har en stor interesse for alle former for uddøde dyr og livets udvikling gennem Jordens historie. Jeg har mest af alt beskæftiget mig med mesozoiske havøgler såsom ichthyosaurer, hvor jeg bl.a. har kigget på deres rygsøjler og tænder.

Laura Andersen

Jeg er i gang med sidste år af min bachelor i Naturressourcer med specialisering i Plantevidenskab. Jeg har mange interesser indenfor uddannelsens rammer, men især interaktion mellem planter og mikroorganismer, samt planternes mange forsvarsmekanismer, interesserer mig.

Lucas Geisler

Jeg er godt igang med min kandidat uddannelse i Biologi med specialiseringen "Økologi". Jeg interesserer mig meget for systematiseringen af insekter og disses evolutionshistorie. Jeg har en forkærlighed for dagsommerfugle, men har lavet projekter der strækker sig vidt omkring i insekternes rige. Samtidigt bruger jeg også meget tid på at bevæge mig rundt i den danske natur, og interesserer mig gevaldigt for hvad man kan fange og se på. 

Amanda Sofie Mc Keever

I sommers 2020, blev jeg færdig med min bachelor i geologi og derefter blev jeg optaget på kandidaten i geologi-geoscience med speciale i sedimentære systemer og palæoklima. Mit interesseområde indenfor geologi er sedimentologi og palæontologi. Derudover samler jeg fossiler og sten/mineraler i min fritid.

Johanna Alberg

Jeg er lige startet på kandidaten i biologi med specialiseringen økologi. Jeg er opvokset på Færøerne, men da det ikke var nord nok for mig, har jeg særlig interesse for terrestriske arktiske økosystemer og klimaforandringernes påvirkning af dem. Derudover falder mine interesser bredt indenfor økologien, men jeg er særlig interesseret i fugle, svampe og planter.

Laura Rovsing Riordan

Jeg er i gang med min bachelor i Geologi. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af Jordens processer (pladetektonik, vulkaner, mm.) og forhistoriske dyr. Samtidig er jeg interesseret i klimaforandringer og palæoklima. I min fritid samler jeg på fossiler og sten og er også interesseret i at finde spiselige planter i den danske natur.

Sarah Stannius

Jeg hedder Sarah og jeg er 22 år gammel. Jeg læser på sidste år af bacheloruddannelsen i Geologi-Geoscience og fortsætter på kandidatuddannelsen i Geologi-Geoscience. 

Jeg interesserer mig indenfor mange områder af naturen, men jeg synes at Jordens processer er særligt spændende. Jeg er specielt interesseret i geokemi i både vulkaner og sedimentprofiler, jeg er mest optaget af den geokemiske udvikling i et specielt miljø, om det er et magmakammer eller et sedimentprofil i havet.”

Amalie Krogholm Arildslund

Jeg studerer geologi-geoscience på Københavns Universitet. Jeg studerer geologi fordi jeg er nysgerrig på verden vi lever i, klima og de udfordringer vi møder i fremtiden. Geologi kan give os en forståelse for hvordan verden har set ud i fortiden – og dermed give et prej om hvordan det kan blive i fremtiden. Gennem mit studie har jeg især fået en forkærlighed for geologi i Arktis med fokus på gletsjere og arktisk marin geologi og rekonstruktion af fortidens klima.

Sophia Kirsten Gershøj Christensen

Jeg studerer biologi, og er i gang med min bachelor, hvor jeg skal undersøge knogle densitet hos havpattedyr med fokus på hvalrosser. Jeg starter på kandidaten i marine biology til september. 

Jeg har en stor interesse og kærlighed indenfor havmiljø, zooarkæologi, evolutionære tilpasninger og havpattedyr. 

Jeg er også frivillig i organisationen Os Om Havet, hvor jeg står for naturformidling til events, samt er SoMe-ansvarlig. 
Derudover så har jeg to børn, som jeg også elsker at formidle til og fortælle alt jeg ved om biologi

Emma Victoria Ellingsgaard

Jeg er biologistuderende og har en stor forkærlighed for botanik og marinbiologi. De to områder kan virke meget forskellige, men det er dét jeg synes er så fantastisk ved biologi, at det hele hænger sammen i et større system. Derfor interesserer jeg mig også for evolution som danner rammen for udviklingen af den biologiske verden, fx planters fylogeni og dyrenes morfologi fra encellede dyr til pattedyr. I fremtiden håber jeg på at arbejde med naturbevarelse eller forskning.

.

Marina Ebbesen

Mit navn er Marina og jeg er 23 år. Jeg er i gang med min kandidat i biologi med specialisering i Økologi. Jeg har en stor interesse for dyr, især pattedyr, reptiler og amfibier, og finder dyrs adfærd meget fascinerende. Mit bachelorprojekt handlede da også om “Collective Movement in Plains Zebras”, og så håber jeg på at arbejde med formidling af dyr. Derudover interesserer jeg mig for Conservation og Sustainability.

Cila Krøjer

Jeg er i gang med kandidaten i biologi med specialisering i økologi. Jeg har en bred interesse indenfor det biologiske område, men for tiden har jeg speciel fokus på marinbiologi, biodiversitet og bevaring af arter og økosystemer. I mit bachelorprojekt udviklede jeg forskellige prøvetagningsmetoder til at indsamle og undersøge de mikroorganismer der lever i symbiose med koraldyr. Jeg elsker at bevæge mig rundt i naturen, både til vands og til lands, og har en naturlig nysgerrighed omkring alle levende væsener.