5. juli 2022

Ulve i Danmark

Ulve

Hej Der er fundet menneske efterladenskaber efter sidste istid der er 1000 år ældre end det der er fundet fra ulve, betyder det at mennesket var her før ulven? Med venlig hilsen Jens

Tak for dit spørgsmål.

Det er rigtigt nok, at de danske spor af mennesker er lidt ældre end de ældste spor af ulve. Det er dog lidt svært at bestemme præcist, hvornår de forskellige arter indvandrede til Danmark, da der altid er lidt usikkerheder omkring datering af fund og bevarelsen af fossiler/knogler.

Fra den mellemste del af den sidste istid (75.000-28.000 år siden) har vi masser af fund af planteædende pattedyr her i Danmark, men slet ingen fund af rovdyr. Det virker dog meget usandsynligt, at der slet ikke skulle være fulgt nogle rovdyr med op til Danmark, når isen trak sig tilbage. De har helt sikkert været der, selvom vi ikke har nogle fund, inklusiv ulven. Ulven er også en flittig jæger af rensdyr, som fandtes i Danmark for ca. 15.000 år siden, efter isen smeltede. Så både ulve og mennesker har nok indvandret til Danmark nogenlunde samtidigt, da de begge har fulgt rensdyrene nordpå til Danmark i takt med, at isen smeltede tilbage. Mere præcist kan vi nok ikke komme det grundet de føromtalte usikkerheder.

Emner