6. september 2021

Mærkeligt fossil

Ud fra de billeder du har sendt, ligner det en forstenet havsvamp i flint.

Godt nok kalder man havsvampen for en svamp, men det er altså et dyr. Den enkelte havsvamp består af en masse enkelte dyr, der lever sammen i et fælles skelet opbygget af kalk eller som hos f.eks. kisel- eller glassvampene af kisel. Havsvampe er et primitive dyr der er fyldt med huller eller porer, hvor vand strømmer igennem, så de finder deres føde ved at filtrerer vandet og det filtreret vand ledes ud af svampens top, og derfor er de afhængige af en konstant gennemstrømning af vand for at få føde og ilt.

Svampedyrene går helt tilbage til en af de tidligste geologiske tidsaldre, kalder for Kambrium der strakte sig fra 540 millioner år siden til 485 millioner år siden, men det vilde er at havsvampe stadig lever i havene endnu. Den svamp du har fundet, kan jeg desværre ikke artsbestemme da den er ret forvitret og er blevet fuldstændig omdannet til flint.

Flint er en mikrokrystallin sedimentær bjergart der består af meget små krystaller af kvarts eller kisel. Når der bliver slået på flint, bliver der skabt muslingformede brud, på grund af disse brud snyder flint mange folk ved at ligne en musling eller et andet fossil.

Flint bliver dannet fra en kemisk udfældning af opløst kisel fra kiselalger og kiselsvampe under/på havbunden. Flint forekommer i de danske kridt- og kalkaflejringer såsom skrivekridtet man finder på Møns Klint og er derfor associeret med marint miljø.

Bliv endelig ved med at holde udkig efter interessante sten og fossiler, man ved aldrig om man finder noget som helt særligt!