20. september 2021

Flintesten

Bestemmelse

Er dette ikke en flintesten? Mvh Peter

Der er ikke noget at sige til, at du synes at det ligner flint, det er nemlig præcis hvad det er. Flint er en mikrokrystallin sedimentær bjergart der består af meget små krystaller af kvarts eller kisel og er lige så hårdt som glas.

Flint består af en kemiskforbindelse mellem grundstofferne silicium og ilt. Man ved ikke med sikkerhed hvordan flint bliver dannet, men det menes at flintens silicium stammer fra kisel fra dyr, såsom havsvampe som har siddet og filtreret føde fra havvandet. Døde havsvampe bliver med tiden dækket af et tykke lag af døde kalkalger, der falder ned på havbunden. Efter noget tid bliver alt ilten brugt op og derefter bliver der dannet ammoniak. Ammoniakken opløser kiselen og frigiver silicium, der siver opad og bliver opløst i havvand og derefter krystalliserer i gravegange og små hulerum.

Kort fortalt, bliver flint dannet fra en kemisk udfældning af opløst kisel fra kiselalger og kiselsvampe under/på havbunden og flint forekommer i de danske kridt- og kalkaflejringer såsom skrivekridtet man finder på Møns Klint og er derfor associeret med marint miljø.