27. september 2021

Forstenet østers?

Bestemmelse

I weekenden fandt vi ved Næsby Strand, Slagelse denne sten som vi synes ligner en forstenet østers. Kan I fortælle hvad vi har fundet?

Der er ikke noget at sige til, at du synes at det ligner en østers, det er nemlig præcis hvad det er.

Det er en forstenet underdel af en skal fra en østers og jeg er rimelig sikker på at denne forstenet østers er en Pycnodonte. Det er en mulighed at det er en Pycnodonte vesicularis.

Pycnodonte er en slægt af uddøde marine østers der tilhører familien Gryphaeidae. Pycnodonte kendes fra skrivekridtet i Danmark, man finder på Møns klint. 

Ligesom nulevende østers havde Pycnodonte en under- og over skal, dog har Pycnodonte en meget stor underskal hvor man kan se de forskellige lag som den har dannet og man fundet eksemplar af Pycnodonte vesicularis der er ca. 10 cm lang, så de kunne også godt blive store.

Skrivekridtet fra Møns Klint blev aflejret for ca. 70 mio. år siden, i den tidsalder man kalder for Kridt tiden og den gang var Danmark dækket af et meget dybt hav. Skrivekridtet består af næsten ren kalk, mikroskopiske kalkalger der er kaldet for kokkolitter og mange andre mikroskopiske væsner. 

I skrivekridtet bliver der fundet mange fossiler såsom; belemnitter (vættelys), Pycnodonte, søliljer og søpindsvins, men man kan også finde tænder fra fisk, hajer, mosasaurer og havkrokodiller, men de er noget mere sjældne.