26. maj 2018

Kan det være en meteorit?

Bestemmelse

Sender hermed nogle billeder, for at få en vurdering af, om dette kan være en meteorit eller lignende. Den er magnetisk og vejer 1178 g. Den er tilsyneladende sammensat af hårtynde strå af 5-10 mm længde, forklarer Steffen H.

Det er en meget speciel sten du har fundet, men ikke en meteorit. Stenen hører under kategorien 'metamorfe bjergarter', som er sten, der er blevet transporteret dybt ned i jorden og senere kommet tilbage til overfladen. Stenen har sandsynligvis startet sit liv som et sediment på jordens overflade, herefter blevet udsat for højt tryk og temperatur (metamorfose). Metamorfose er en normal proces i bjergkædeområder, men metamorfe bjergarter er sjældne i Danmark. Stenen kan eventuelt være kommet hertil med isen fra Norge.

De runde udhulede områder i stenen er sandsynligvis der, hvor et andet, blødere mineral har ligget. Dette mineral er med tiden forsvundet på grund af erosion og forvitring, og kun hullet er tilbage. At dømme på den runde form, kunne mineralet være granat. Granat er et aluminiumssilikat, som faktisk bruges i smykkeindustrien.