19. april 2018

Hvad er det for et insekt?

Bestemmelse

I august på en badetur ved Faxe Ladeplads fandt mine børnebørn det insekt, som jeg vedhæfter et billede af. Hverken børnebørn eller jeg kender det, og selv om jeg er kommet på netop dette sted ved stranden i mange år, har jeg ikke set det tidligere. Mine insektbøger har ikke kunnet navngive insektet. Hvad er det for et insekt?

Det er en sommerfugl, der har det lidt lange navn pimpinellekøllesværmer med det videnskabelige navn Zygaena minos. Larven lever på planten pimpinelle, hvor den forpupper sig allernederst på planten eller i jorden. Puppen klækker som regel i juni, og de voksne køllesværmere er fremme i juni og juli. Det er art, der som regel lever nær kysten, hvor de ofte drikker nektar i blomsterne af blåhat, ganske som på jeres foto.
Den findes flere steder på Sjælland, jeg kan på hjemmesiden Fugle og Natur se, at den er fundet ved Vemmetofte Strand, lidt øst for Faxe Ladeplads, og man kan sikkert finde den mange steder i området. Den findes også på Fyn og fx på Samsø, men mangler i Jylland, bortset fra Mols.  
Køllesværmere er en gruppe af natsommerfugle, som er fremme om dagen og som har stærke, ofte metalliske farver. De fleste af de ni danske arter har mørke vinger med røde aftegninger, mens andre er grønne eller kobberbrune. Mange rovdyr undgår dem, da de kan udskille blåsyre, en uhyre farlig gift. 
Det skel nok lige nævnes, her til sidst, at man faktisk ikke kan være 100 procent sikker på, at det er en pimpinellekøllesværmer. Der findes en anden art, timiankøllesværmer, som ligner den til forveksling med de samme røde bånd på de sorte vinger. Dens larve lever af timian og er gullig, hvor pimpinellekøllesværmerens larve er hvid. De voksne dyr kan man kun skelne, hvis man har dem i hånden og under luppen eller hvis man kigger nærmere på deres kønsorganer.
Jeg tror dog, vi kan se bort fra muligheden, da timiankøllesværmeren er meget sjælden i Danmark. Den er før tiden blevet fundet på Sjælland og Fyn, men i dag lever den kun på Høvblege, et tørt overdrev på Møn, der er kendt for sin blomsterrigdom og mange sjældne insekter.