13. december 2017

Er dette et Magnoliatræ

Bestemmelse

Vi var den 8. oktober 2017 i Gyldensteen Gods’ park og så dette træ. Kan I hjælpe ud fra disse billeder med at sige os, hvad det er for et træ, spørger Preben F. Nørup og Lene Marker Nørup.

Det må være en magnolie af den art, der hedder Magnolia acuminata eller på dansk spidsbladet magnolie. Især tidligere var det et populært parktræ herhjemme, hvor det kan blive op til 20 meter højt. Det har smukke, blanke og spidse blade på op til 25 cm.

Blomsterne, som først udvikles efter mange års vækst, er i modsætning til de fleste andre magnoliers blomster ret uanseelig og svære at få øje på i løvet med deres gulgrønne farver. Spidsbladet magnolie bliver undertiden kaldt agurkmagnolie pga. de umodne, grønne frugter, der kan minde om meget små agurker før de som modne bliver røde – som dem på jeres ene foto.

Den stammer fra det østlige USA og det sydlige Ontario i Canada, hvor det er et skovtræ på op til 30 meter. Dens tømmer har bl.a. været brugt til finer og til at bygge de indre skeletter til polstrede møbler.

Spidsbladet magnolie er sammen med den nærtstående art blågrøn magnolie blevet kaldt bævertræ. I Ordbog over Danmarks plantenavne er der en henvisning til Haandbog over almeennyttig Naturkindskab fra 1795, hvor man kan læse, at ”Af det jerngraa Træe med bleggrønne Laurbærblade æde Bæverne saa begjerligen, at de derved letteligen fanges”. Efter sigende brugte pelsjægerne simpelthen dens rødder som madding i bæverfælder.