27. november 2017

Hvad er der bag Universet?

Verdensrummet

Jeg vil gerne spørge, om I ved, hvad der er bag universet. Og hvad var der før Big Bang, spørger Alfred Sebro

Vi ved ikke hvad der er bag universet, for det er der ingen der ved. Der er dog nogle forskellige teorier. En af dem er, at universet er foldet, således at der ikke kan være noget bag universet. Ligegyldigt hvor du kigger hen, om det er op, ned, til højre eller til venstre, er der kun univers. Det er kompliceret at se for sig, og det er ikke ligefrem tre-dimensionelt, men ikke desto mindre kan det, mere eller mindre, bevises matematisk. Og så må vi gå ud fra at det er rigtigt. 
Dertil skal det tilføjes, at universet udvider sig. Det vil sige at denne struktur ville være voksende. Hvad udvider universet sig så ud i? Det ved man ikke, men man har to primære hypoteser som man arbejder på at bevise, der måske vil kunne sige noget om det. Den ene hedder ”quantom loop gravity” og den anden hedder ”string theory”. Jeg har personligt netop læst en bog om førstnævnte, og den udvidede min horisont ind i et meget forvirrende univers. Jeg vil dog ikke komme videre ind på de to hypoteser her – det er nemlig et emne for sig, og de snakker dog mest om hvad universet er gjort op af. Og så blander de tid og rum sammen – noget jeg personligt mener er lige hovedpinefremkaldende som blandingen af bogstaver og tal. Dog er der en enkelt pointe der er vigtig, når man spørger, hvad der er bag universet – nemlig at universet, pr. definition, inkluderer alt, hvad der eksisterer. Altså er det universet, der er bag universet, hvis altså universet ikke er uendeligt. Nu er du ikke længere forvirret, vel? 
Her kommer svaret på dit andet spørgsmål: før Big Bang går man ud fra at der var koncentreret energi. Hvis du har et vakuum, kan du se at der spontant vil opstå elektroner og andre meget små partikler. De er der kun i ganske flygtige momenter, og så er de borte igen. Hvis du så har noget ekstremt koncentreret energi midt i ingenting, så kan energien blive til en forfærdelig masse masse. Det var en af Einsteins genistreger, nemlig den ligning han bl.a. huskes for: E=mc^2. Den siger, ganske forkortet, at energi er lig med masse x lysets hastighed i anden. Masse og energi er altså relateret. 
Så ud fra ingenting opstod alting i en gigantisk eksplosion – mange milliarder grader varm! Faktisk var Big Bang så varmt at det endnu ikke er kølet ned. For at relatere det til dit første spørgsmål, er det resterne af varmen fra Big Bang, som man har kunnet måle og bruge til at regne ud, at universet udvider sig. Det var noget Einstein syntes var så svært at forstå, at han prøvede at regne sig fra det, så han ikke skulle tænke mere på det. Det endte endda med at være en katolsk præst, som var ganske matematisk begavet, der fik Einstein overbevist om at universet udvidede sig. En præst der overbeviste en af tidernes vigtigste videnskabsmænd om at han tog fejl i sin benægtelse! Præsten hed i øvrigt Georges Lemaître.
En ting der er vigtig at have in mente når du overvejer de her spørgsmål og svar, er, at vi blot er mennesker, og denne her slags kosmologiske filosofi og dette ønske om at forstå alting, er en vældigt stor opgave for den elektriske fedtklump vi har i hovedet, der kaldes hjernen. Slutteligt får du dog et samlet svar på begge dine spørgsmål – nemlig at vi ikke ved det.