27. februar 2020

Dinosaurer på den nuværende jord

DYR

Jeg undrer mig meget over om det ville være muligt for dinosaurerne at leve på den nuværende jord, hvis de fx. Blev de-udryddet/gen-klonet tilbage på jorden, og dermed skulle kunne leve i samvær med mennesker? Spørger Line

    Selvom dinosaurerne herskede på Jorden over mange millioner år (Trias, Jura og Kridt) vil de højst sandsynligt ikke kunne overleve på Jorden i nutiden. Det skyldes flere faktorer:

    -  Klimaet idag er anderledes fra datidens klima. Det var varmere med en global gennemsnitstemperatur 4 grader celcius højere end idag. Temperaturen fra polerne til ækvator varierede ikke i lige så grad, og der var altså generelt mere konstante temperaturer verden over. Også havet var betydeligt varmere og der var ingen eller meget lidt is på polerne. Derudover var CO2-niveauet i atmosfæren fire gange højere end nutidens CO2-niveau. Hvorvidt om oxygen-niveauet var højere eller lavere end nutidens er omdiskuteret, men nogle argumenterer for at dinosaurernes enorme størrelser var mulige pga. høj ilt-niveau. Uanset ilt-niveau, vil dinosaurerne formodentligt have problemer med at trække vejret idag, fordi atmosfæren har en anden sammensætning.

    - Som følge af et andet klima, var habitaterne på Jorden også anderledes end det vi kender idag. F.eks. opstod græsser, blomsterplanter og frugter ikke før den tidlige Kridttid, som betyder at planteædende dinosaurer før dette ernærede sig af andre planter end dem vi kan finde på Jorden idag.

    - Dinosaurerne levede typisk i vådområder, sumpskove og ørkenområder, og krævede enorme mængder af plads. Pladsmangel vil være et problem for dinosaurer i nutiden, da vi mennesker i forvejen ikke er glad for at opgive potentielt land til opdyrkning til andre formål. Nutidens megafauna (store dyr) er, sammenlignet med dinosaurer, ganske små, og mange dyr idag er i forvejen i pladsmangel. Derfor vil store dinosaurer komme i alvorligt problemer. Omvendt vil vi mennesker nok også komme i gevaldige problemer, når de store prædatorer vil begynde at udse os som det næste måltid.

    Afslutningsvis vil jeg tilføje, at vi rent faktisk lever side om side med moderne dinosaurer; fuglene. Fugle nedstammer nemlig direkte fra de fuglelignende dinosaurer. Det er bare mange millioner års evolution og tilpasning, der har gjort at de er blevet mindre, og at vi nu kan holde dem som kæledyr.