15. april 2016

Stammer dette kraniestykke fra en fugl?

DYR

Vi har fundet dette her skelet ved Odsherred Strand sidste sommer. Vi tror, at det er en fugl, men ved ikke hvad for en, spørger Julia og Lili, 12 og 10 år.

Det stammer ikke fra en fugl, men fra et dyr, der kan veje op til 75 kg som fuldvoksen. Det er et stykke af kraniet af en spættet sæl.

De to flade stykker, der er vokset sammen langs en lige linje i midten, har tilsammen udgjort kraniets isse (toppen en kraniet), og man kalder dem derfor for isseben. Fremspringet foran har dækket over næsehulen og dannes øverst af de to pandeben. På indersiden og forsiden af kraniestykket kan man se nogle fine, foldede knogler, de hører til inde i næsehulen.

Foto: Julia og Lilli.

Jeg kan godt forstå, at I troede, det måske var fra en fugl. Det er ikke noget stort stykke, så der er tale om en sælunge. Jeg vil tro, at det ikke vejer ret meget, og sammen med de fine knogler i næsen kunne man nok let tro, at det stammede fra en fugl. Fugleknogler er nemlig både meget lette og fyldt med hulheder.

Man mener, at der lever omkring 18.000 spættede sæler i de danske farvande. De er svære at se til havs, og i stedet tæller man dem, når de går på land for at føde deres unger og fælde pelsen, og det gør de i juni-august. De foretrækker at gå på land på små øer, sandrevler lidt ude til havs eller strande, hvor der ikke kommer så mange mennesker.

Jeg tror ikke, de yngler på Odsherreds strande, måske bortset fra området yderst på spidsen af Sjællands Odde. Hvordan stykket er landet på stranden, aner jeg ikke, måske er den lille unge svømmet til standen fra et af de andre yngleområder i Kattegat, måske er den død langt borte og er siden drevet i land i Odsherred. Men selv om de spættede sæler ikke yngler inde på strandene, kan man alligevel godt få dem at se, de kommer tit helt ind til land, og med en kikkert kan man ofte få øje på dem ude på sandrevlerne.

Emner