11. april 2016

Hvorfor buldrer det, når man kører med nedrullet bilvindue?

JORDEN

Når man kører i bil med nedrullet vindue, kan man høre en buldrende lyd, der nogle gange nærmest er en pulserende fornemmelse i ørerne. Den må jo komme af, at vinden suser forbi det åbne vindue, men hvorfor buldrer det, så ørerne blafrer, og hvorfor er det mest irriterende, når det er et vindue ved bagsædet, der er rullet ned, spørger A. l. M.

Du har helt ret i, at den blafrende eller pulserende fornemmelse skyldes vinden, der strømmer forbi sideruden. Det svarer ganske til den lyd, man kan frembringe ved at blæse hen over mundingen af en flaske. Jo større flasken er, og jo større åbningen er, jo dybere er tonen. Man kan sammenligne kabinen i en bil med en meget stor flaske, og den åbne bilrude er en meget stor munding, og derfor er resultatet ofte mere en følbar buldren end en syngende lyd.

Luften, der strømmer forbi, skubber til luften inde i flasken eller kabinen. Trykket øges, men da luften er elastisk – det er en gas, der kan presses sammen – vil den skubbe tilbage igen, og til sidst vil luften i flasken eller bilkabinen stå og vibrere, forstået på den måde, at lufttrykket stiger og falder med regelmæssige mellemrum. Hvis lufttrykket stiger og falder hurtigt nok, det vil sige mange gange i sekundet, vil der fremkomme en lyd med en bestemt frekvens, en bestemt tone, som man måler i svingninger i sekundet. Sker det langsomt, får man den sære fornemmelse i øret.

Man har målt støjen hos visse bilmodeller, og luften vibrerer som regel med 30 svingninger i sekundet eller lidt mindre. Det burde man egentlig kunne høre som en meget dyb tone. Men som regel opfatter man altså en blafren i ørerne, som nok skyldes, at akustikken inde i kabinen er meget kompliceret. Lydene kastes i alle retninger og reflekteres meget forskelligt, og på den måde kan ændringerne i lufttryk kan gå hen og blive mere tilfældige og uregelmæssige.

Skulle man støde på problemet, er der som regel en enkel løsning, man kan bare åbne to ruder, svarende til, at man slår hul i flasken, så vil den ikke længere tude. Som regel vil det løse det meste af problemet, da lufttrykket ikke længere vil svinge op og ned, det vil i stedet udligne sig gennem de to åbninger. Til gengæld vil chaufføren nok få træk i nakken. Man kan også montere særlige skærme, der afbøjer vinden lige foran sideruderne (eller foran soltaget, hvis man har sådan et). Det er der mange biler, der allerede har fra forhandlerens side.

Når man kører langsomt, er der sjældent nogen lyd, bulderet opstår først, når man er kommet op i en vis fart, så vinden strømmer forbi med en hastighed, der passer til kabinens og rudens størrelse. Den pulserende lyd forsvinder i øvrigt igen, når man kører meget hurtigt, men her snakker vi om hastigheder, der som regel er både ulovlige og langt over bilens topfart.

Du har ret i, at det som regel er et problem, når man ruller en rude ved bagsædet ned. Det skyldes nok den måde, luften smyger sig omkring bilen på. Ved forruden har luften lige ramt frontruden og er blevet presset til siden. De lidt kaotiske bevægelser i luften, lufthvirvlerne, vil have svært ved at fremkalde en konstant blafren i bilen (selvom man godt kan opleve det i nogle bilmærker).

Lidt længere bagud, ved bagruden, strømmer luften forbi på en mere regelmæssig måde, hvor luftens molekyler bevæger sig i fint ordnede lag. Her vil den for alvor kunne blæse med en konstant hastighed og tryk, lige som man blæser i flasken. I en manual for en meget populær bilmodel står der direkte, at støj eller rumlen fra en åben bagrude kan afhjælpes ved at rulle en af forruderne en anelse ned.

På nettet kan man læse, at der er meget stor forskel på, hvor stort problemet er hos forskellige bilmodeller og årgange, men mange mener, at det er blevet et større med de moderne biler. Måske er grunden den, at nye biler er mere aerodynamiske, så luften smyger sig forbi uden at danne for mange hvirvler. Jo færre hvirvler, jo mindre luftmodstand, og jo mindre brændstof bruger bilen per kilometer. Mange fabrikanter studerer fænomenet indgående, og nogle af dem prøver at løse problemet ved at udforme for eksempel sædebetræk og indre beklædning på måder, der gør det sværere for luften at vibrere i kabinen.

Jeg har set på nettet, at nogle entusiaster udnytter en tilsvarende effekt til at give deres biler en mere maskulint buldrende lyd. De monterer simpelthen siderør, der er lukket i enden, på selve udstødningsrøret. Både bil- og motorcykelfabrikanter gør i det hele taget et stort nummer ud af at designe udstødningsrør, der giver netop deres mærke en særlig lækker lyd.