15. januar 2016

Fossiler af armfødder

BESTEMMELSE

Jeg fandt denne sten på Ahl strand ved Ebeltoft for et par dage siden. Hvad mon det er for nogle fossiler? Kornelius, 5 år

Det er skallerne fra nogle dyr, der levede for omkring 425 millioner år siden. De ligner lidt muslingeskaller, men de stammer fra en helt anden gruppe af havdyr, der på dansk hedder armfødder, men som man ofte ser omtalt som brachiopoder.

Tidligere i Jordens historie var armfødder meget almindelige i verdenshavene, og man kender måske op mod 30.000 forskellige uddøde arter, som man finder som fossiler. I dag er de langt sjældnere, og der findes kun omkring 400 nulevende arter.

Armfødder lever næsten på samme måde som muslinger. De æder smådyr og alger, som de sier fra vandet. Nogle arter lever nedgravet i havbunden, de fleste sidder fast på underlaget med en lille stilk, lidt på samme måde som en blåmusling kan sidde fast på en sten med sine byssustråde.

Armfodens krop ligger godt gemt inde mellem to skaller. Skallerne er lidt forskellige, den ene er som regel skålformet, den kaldes for bugskallen, mens den anden er mere flad. Begge skaller er symmetriske, dvs. at deres højre del er et spejlbillede af den venstre. Til sammenligning er en muslings to skaller som regel ret ens og usymmetriske.

Man kan finde fossiler af armfødder i den danske kridt, fx i Faxe Kalkbrud og i klinterne på Stevns og Østmøn. Men dine fossiler er ret karakteristiske med deres fine ribber, og den sten de ligger i er grå, så jeg vil tro, at der er tale om en såkaldt beyrichia-kalksten.

Denne kan blandt andet kendes på, at den indeholder store mængder af fossiler af nogle små krebsdyr, som hedder muslingekrebs, som pudsigt nok også lever inde mellem to skaller. De er bare nogle få mm lange, og en af slægterne, Beyrichia, har altså givet navn til stenen.

I beyrichia-kalksten finder man mange andre fossiler, og en af dem er altså en armfod med fine ribber på skallerne. Det er aftryk og fossiler af disse, som man kan se en hel del af på stenen. På latin kaldes den Protochonetes striatellus.

Man finder ofte sten af denne type på de danske og nordtyske strande, men de stammer i virkeligheden fra et område sydøst for øen Gotland i Østersøen og er blevet ført sydpå af vand og is. Man kan finde kalkklipper i Estland, der ligner meget og har nogle af de samme fossiler, men den klassiske grå beyrichia-kalk, som den jeres sten er lavet af, stammer altså fra Gotlandsområdet.

Emner