13. marts 2015

Går bier i hi?

Dyr

Går bier i hi, eller sover de gennem vinteren, spørger M. Hansen, Brussel Linkebeek.

Det kommer lidt an på, hvilken slags bi vi taler om. Nogle arter slukker for de fleste af de normale kropsfunktioner og går i en form for hi, andre tager det bare roligt og prøver at bruge så lidt energi som muligt.

Honningbier overvintrer i kolonier, fx i biavlerens bistader, hvor de klumper sig sammen for at holde varmen. Dronningen, som skal lægge æggene til næste sæson, sidder inde midt i klyngen, godt beskyttet af sine mange arbejderbier. De tager det med ro, men bevæger sig lidt omkring og spiser af og til af deres lager af honning, så de sover ikke, og de går heller ikke i hi.

Den enkelte honningbi dør, hvis temperaturen kommer under 8 grader Celsius. Men ved at overvintre i tætte klynger, vil den lille smule varme, de hver især producerer, være med til at sikre en relativt høj temperatur inde i klyngen. Falder temperaturen meget, skruer de op for deres stofskifte og begynder at producere mere spildvarme. På den måde kan de overleve minus 30 grader celsius.

Hos nogle bier forvandles larven til noget, man kalder en præpuppe, en slags ubevægeligt larvestadium. Først næste år udvikles den voksne bi. Andre bier går i hi. Det gælder fx humlebier, hvor det kun er de befrugtede hunner, dronningerne, der overvintrer. De feder sig op på en kost af pollen og nektar og opsøger et frostfrit gemmested. Her går de i hi og er nærmest bevidstløse gennem hele vinteren. Skulle det blive rigtig koldt, begynder de at danne et stof, glycerol, der virker som antifrost-væske.

Når de vækkes af varmen, flyver de ud og finder et sted at grundlægge et nyt bo. En ny generation arbejdere udvikles fra de befrugtede æg, dronningen har gemt på hele vinteren. Senere opfostres nye dronninger, og hun lægger nogle ubefrugtede æg, som udvikles til hanner. Men det er kun de nye dronninger, der klarer sig gennem den næste vinter.

Hvis man lever mod nord, i arktiske egne, må man klare sig med en kort sommer, der varer bare et par måneder eller tre, mens resten af året er optaget af en meget lang og kold vinter. På Grønland findes der to arter af humlebier, polar-humlebi og nordlig humlebi, og i hvert fald polar-humlebi findes så langt mod nord, som der er fastland.

Emner