7. august 2015

Hvilke insekter har invaderet vores have?

Bestemmelse

I vores have har vi lige nu store sværme af flyvende insekter. Flokkene er så store og pågående, at vi dårligt kan være udendørs. Vi vil meget gerne vil vide, hvad de hedder. Kan I hjælpe, spørger Lars Andersen.

Det er snudebiller, der har invaderet jeres have – og sikkert også jeres naboers haver. Jeg har haft præcis den samme oplevelse i begyndelsen af august i Onsevig på NV-Lolland. Den campingplads, jeg boede på, vrimlede med små snudebiller, men jeg følte mig dog ikke så generet, som I tydeligvis gør.

Der kendes mere end 50.000 arter af snudebiller, og i Danmark findes vel omkring 500 forskellige arter. Mange af dem kan være svære at adskille (især ud fra et foto), men jeg tror alligevel, at jeg vover at sætte navn på jeres plageånder. Der er nok tale om arten med det videnskabelige navn Ceutorhynchus obstrictus, på dansk blygrå rapssnudebille.

Der er også en meget lignende, nær slægtning kaldet skulpesnudebille eller kålgallesnudebille (Ceutorhynchus assimilis), men den blygrå rapssnudebille er netop i år uhyre talrig mange steder i landet, så jeg gætter på den.

Begge arter angriber kålplanter af forskellig slags, i Danmark især raps. Efter at have overvintret, opsøger de voksne biller værtsplanterne. Her parrer de sig, og hunnen lægger æg i den skulpe, som plantens frø modnes i. Larven æder løs af frøene, før de gnaver sig ud og forpupper sig i jorden. Efter et par uger dukker de nye voksne frem, som begynder at æde løs af planterne. De kan samle sig i store antal i rapsmarker, men kan også finde på at gnave løs af kålen i køkkenhaven.

Når høsten går i gang, må de finde nye steder at slå sig ned, og så sker det, at de invaderer private haver. Campingpladsen i Onsevig var omgivet af rapsmarker, og høsten var netop gået i gang, så det var nok forklaringen på den nordlollandske plage. Sværmene kan blive så store og tætte, at de kan minde om skyer af dansemyg, og man kan tydeligt høre dem tumle ind i planter, mure, havemøbler, og hvad ved jeg.

Mon ikke I også har rapsmarker i nærheden, som nu er blevet høstet? Under alle omstændigheder er der ikke meget, I kan gøre, med mindre I har nogle høns, der kan pille dem ud af kålen (helst uden at æde af den).