21. august 2015

Er det fugle eller edderkopper, der har bygget de tætte spind i fyrretræet?

Bestemmelse

Ved Olevano Romano, ca. 40 km øst for Rom, passerer vi et fyrretræ med disse reder/pupper. Er det fugle eller edderkopper eller noget tredje, som har bygget dem – og givet fald hvilke, spørger Jørn Madsen.

Så vidt jeg kan se, må det være spind lavet af sommerfuglelarver. Det ligner nemlig til forveksling de såkaldte fællesspind, som larver af processionsspindere, en gruppe natsommerfugle, bygger. Jeg kan se, at de sidder i et fyrretræ, så jeg vil gætte på, at der er tale om den art, der har det videnskabelige navn Thaumetopoea pityocampa.

Denne art anses mange steder for et alvorligt skadedyr, da larverne, som æder træernes nåle, kan angribe og skade en række fyrrearter, men også lærk og ceder. Larverne findes ofte i stort antal og bygger i fællesskab de tætte spind, som du har taget billeder af. Her gemmer de sig om dagen, og om natten vandrer de ud på rad og række, den ene i enden på den anden, hvilket har givet dem navnet processionsspindere.

Når de skal til at forpuppe sig, vandrer de ned fra træet, stadig i procession, for at finde nogle gode steder at gemme sig. Undertiden kan man støde på meterlange kolonner af larver, der bugter sig frem som en meget lang, tynd og håret kæmpeorm. Skulle den forreste komme til at få kontakt med den bageste i kolonnen, vil hele flokken vandre rundt i cirkler og ikke komme ud af stedet.

Men man skal holde fingrene fra dem, deres hår et stærkt irriterende og kan give voldsomme udslet. Det er især et problem for hunde, som hvis de får hårene i poterne og pelsen, begynder at slikke sig rene. Cellerne i tungen reagerer kraftigt på hårene, og der kan dannes dødt væv, der kan slå hunden ihjel, hvis man ikke behandler i tide.

Thaumetopoea pityocampa er udbredt i landene omkring Middelhavet, men er tilsyneladende på vej nordpå, og i flere lande holdes der godt øje med, at den ikke skal få fodfæste, da det kan gå ud over skovbrug, og fordi arten kan udgøre et sundhedsproblem.

Thaumetopoea pityocampa har ikke noget dansk navn, men på en række europæiske sprog hedder den (oversat til dansk) fyrre-processionsspinder. Desværre er det bare sådan, at dette danske navn benyttes til en anden art, navn Thaumetopoea pinivora. Den kan man finde i klitplantager på det sydlige Bornholm, hvor larverne især æder løs af nålene på skovfyr. Den blev første gang fundet herhjemme i 1938 og er ellers især udbredt fra Centraleuropa til Tyrkiet.