5. juni 2015

Hvilket insekt hviler sig på mit vindue?

Bestemmelse

Det her insekt sidder på vinduerne om dagen og flyver, når det bliver mørkt. Vinduerne vender ud mod Peblingesøen. Det er fotograferet nedefra, og det er grønligt på oversiden. Kan I fortælle mig, hvilken slags insekt dette er, spørger Mikkel Kampmann.

Det er en dansemyg, som hviler sig på dit vindue. Dansemyg kan blandt andet kendes på, at de to vinger er kortere end bagkroppen, og at de holdes taglagt i hvile, dvs. at de ligger langs kroppen og danner en rygning i modsætning til at ligge fladt ovenpå hinanden. Eksperter vil desuden kigge på ribberne i vingerne, som bagtil er meget svagt udviklede. De buskede følehorn og det tangformede parringsorgan i spidsen af bagkroppen afslører desuden, at det er en han.

Der er mindst 400 arter af dansemyg i Danmark, og jeg er ikke i stand til at sætte et navn på den. Det ville kræve, at man kiggede nærmere på den i mikroskopet og fx studerede anatomien af kønsorganerne.

På verdensplan er der mindst 10.000 kendte arter, men tallet er sikkert meget højere, da det er en overraskende dårligt kendt insektgruppe. De findes fra det nordligste Arktis til Antarktis, hvor en art flugtløs dansemyg er det sydlige kontinents største landdyr og eneste insekt.

Det føles overraskende, at de er så dårligt kendte, fordi de er så enormt talrige, hvor de forekommer. I foråret og sommeren danner hannerne enorme sværme, hvor de ”danser” rundt imellem hinanden. Sværmene dannes især over træer og bygninger, fx kirketårne, og på afstand kan det ligne røg fra en brand, og det er faktisk sket, at brandvæsenet er blevet kaldt ud til falske dansemyg-alarmer.

Jeg har selv en gang kørt ned gennem en lang allé, hvor der stod en tæt, mørk mygge-røgsøjle over hvert træ. De røde larver lever i den mudrede bund i stillestående vand, og også her gør deres antal indtryk. Der kan sagtens leve flere tusind dansemyggelarver side om side på en kvadratmeter søbund.

Dansemyg er ganske uskadelige, da de ikke stikker. Indtil for nylig mente man, at de voksne myg slet ikke tog føde til sig, men nyere studier tyder på, at mange af dem suger nektar eller honningdug eller spiser pollen, hvilket nok ikke er så overaskende, da hannerne sagtens kan bruge energi til de krævende danse, og hunnerne til at danne æg.

Emner