13. februar 2015

Hvilken fugl har lagt de æg, vi har fundet?

Bestemmelse

Jeg fandt denne fine rede med tre æg, da jeg rensede gammelt redemateriale ud af vore fuglekasser efter nytår. Vi har set i diverse fuglebøger, men synes ikke det har givet os nogen overbevisende identifikation. Æggene er ca. 18 mm lange. Hvilken fugl er der tale om, spørger Kaja og Johs. Bengtsson, Hobro.

Det er en musvit, der har lagt de æg, I har fundet. Musvitten er vores største mejse og sammen med bl.a. blåmejse en af de fuglearter, man oftest finder i redekasser.

Mejseæg ligner hinanden en hel del med svagt glinsende, hvid skal med rødlige pletter. Derfor var det en stor hjælp, at I målte dem. Musvittens æg er med sine typisk 17-18 mm klart det største mejseæg, man kan finde herhjemme. Blåmejsens måler til sammenligning bare omkring 15-16 mm og er tydeligt mindre.

Farvetegningerne kan variere. Hos blåmejsen vil de typisk være koncentreret omkring æggets butte ende, mens de hos musvitten er mere jævnt fordelt og kan flyde sammen, hvis de da ikke helt mangler.

Et kuld på bare tre æg er ikke meget for en musvit. De kan lægge op til 18 æg i et enkelt kuld, men som regel er de på mellem fem og 12. Antallet varierer afhængigt af leveforholdene og tiden på året. Sene kuld er typisk små, og det samme gælder, hvis der er mange fødekonkurrenter i området, fx andre mejser.

Æggene ruges ud af hunnen, som fodres af hannen, mens hun ruger. Måske er kuldet blevet opgivet, fordi en af magerne er gået til – måske blevet taget af en rovfugl eller en kat. Hunnen lægger et enkelt æg om dagen, og jeres rede er sandsynligvis blevet forladt ret tidligt.

Selve reden er lavet af mos, lav, plantedele (fx rødder) og græs, som fores med hår, fjer og plantetrævler, og man kan se de fleste af disse byggematerialer på jeres foto.

Emner