16. oktober 2015

Hvor stammer denne tand fra?

Bestemmelse

Sidste år, efter en storm, fandt jeg denne ting på stranden ved Sæby. Kan I hjælpe mig med hvad det er, spørger Svend.

Ja, til en vis grad. Ud fra de første billeder du sendte, og hvoraf et er vist her, kunne vi hurtigt afgøre, at det er en kindtand, den tredje og bageste, fra underkæben af et dyr i gruppen skedehornede, også kaldet bovider eller på latin Bovidae.

De skedehornede omfatter cirka 140 nulevende arter, fx antiloper, gazeller, okser som fx tamkvæg, vandbøffel, bison og yakokse samt gedegruppen, der blandt andet omfatter moskusokse, geder og får. De er alle drøvtyggere, og deres tænder kan ligne hinanden uhyggelig meget.

Ud fra dit foto var vi derfor ikke i stand til at afgøre, om der var tale om en tand fra en lille art som fx en ged eller et får, eller om den kom fra en stor art. Du var så flink at sende et par nye foto med en tommestok ved siden af tanden, og der kunne vi se, at den måler cirka 4 cm på tværs og er 5 cm høj. Og så må den komme fra en stor art.

Da tanden er fundet i Danmark, er det nok mest sandsynligt, at den stammer fra en tamko eller -tyr, men den kunne sådan set lige så godt være fra en urokse. Og vi kan heller ikke udelukke europæisk bison (også kaldet visent) eller steppebison, som begge har levet i den danske natur i fortiden. Vi har også danske fund af både saiga-antilope og moskusokse, men de er uhyre sjældne.

Jeg tror ikke, vi kommer det meget nærmere, og selvom man får tanden i hånden kan det stadig være svært at se forskel, især hvis tanden er slidt. Din tand har en vis affarvning, som måske kommer af, at den har ligget længe i jorden, men hvor længe kan vi ikke afgøre, og selv tamkvæg kender vi fra fund, der er op mod 6000 år gamle. Tanden kan i øvrigt godt være blevet ført til stranden i Sæby langvejsfra, så måske er der tale om et fund, der stammer fra et andet sted, sandsynligvis omkring Østersøen.

Dit foto viser tydeligt kendetegnene for en kindtand fra et skedehornet pattedyr. Tanden kan minde om et lidt krøllet, fra siden fladtrykt rør. Rørets sider udgør tandens sider, mens enderne af røret er henholdsvis roden og selve tandens skæreflader. Tanden har siddet på langs i underkæben, altså med den lange side parallelt med kæbens sider.

Under tygningen har dyret mast skærefladerne på tænderne i over- og undermunden sammen, og de lange, skarpe kanter har revet plantemateriale som græsser og blade i småstykker som mellem to grovfile, eller har gennemtygget de opgylpede fødeboller en ekstra gang under drøvtygningen.

Emner