7. januar 2015

Kan møl få tvillinger?

Dyr

Kan møl få tvillinger? Kan der komme to identiske larver ud af samme æg, spørger Ole Frostholm Foget, Sune Rolf Jensen og Rasmus Christensen. Det sker nemlig i den japanske monsterfilm Mothra versus Godzilla fra 1964.

Her er det nok på sin plads med et ultrakort filmresume:Kæmpemøllet (eller natsommerfuglen, om man vil) Mothra tilkaldes for at kæmpe mod det radioaktive monster Godzilla, der nok en gang er gået i land og spreder død og ødelæggelse. Møllet, som jo må være en hun, når frem, lige da Godzilla skal til at ødelægge hendes enorme æg, som tidligere i filmen er skyllet op på en strand. Godzilla besejrer Mothra, men ægget klækker, og ud kommer to kæmpelarvetvillinger. De forfølger Godzilla ud på en ø, hvor de tvinger uhyret tilbage i havet ved at oversprøjte det med silke (som de nok normalt ville bruge til at laver deres kokoner med).

Natsommerfugl (Selenia dentaria). Foto af Kulac, distribueret via en CC BY-SA 2.5 licens.

Enæggede tvillinger fra samme æg er ikke noget, som fylder meget i sommerfuglelitteraturen. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde en eneste omtale af fænomenet. Men blandt insekterne forekommer det hos to grupper, der begge lever som snyltere (parasitter) på andre insekter: viftevinger og hvepse. Og her er der ikke bare er tale om tvillinger, men helt andre antal af genetisk ens afkom fra samme æg.

Fænomenet kaldes polyembryoni (dvs. ”mange små fostre”) og kendes også fra andre dyregrupper som fx fladorme, polypdyr og pighuder og selvfølgelig hvirveldyr som os selv. Det er især blevet undersøgt hos de parasitiske hvepse. Rekorden indehaves af en art, som lægger æg i æggene fra ugler, en gruppe af natsommerfugle, og hvor larverne lever inde i sommerfuglelarven. Et enkelt hvepseæg kan blive til 2000, måske endda 3000 bittesmå hvepselarver, der på et tidspunkt tager livet af værten.

Hos nogle hvepsearter klækker der to meget forskellige larver fra samme æg. Først nogle små krigere, der stort set bare består af skarpe kæber, og hvis opgave det er at dræbe larverne fra andre æg. Lidt senere kommer så deres søstre (eller brødre: larverne fra samme æg er af samme køn, han eller hun), der skal føre slægten videre, og som med lidt held har værten for sig selv, takket være det tidlige kuld.

Polyembryoni synes at være en enkel måde at producere store antal efterkommere på, og jo flere man kan få på vingerne, jo bedre chancer er der for, at ens gener bliver ført videre til næste generation. Og det ser ud til, at det kun er muligt at danne mange små embryoer i samme æg, når det indeholder nogle særlige strukturer, som ikke findes i æg fra natsommerfugle. Derfor vil jeg tro, at natsommerfuglelarvetvillinger er fri fantasi, og det samme er historien om Mothra versus Godzilla.

Emner