9. januar 2015

Er dette en klumpfisk?

Naturfund

Vi fandt denne fisk, der var skyllet op på stranden i Sejerøbugten d. 14. december. Vi gætter på, at det er en klumpfisk, der er skyllet op af stormen. Kan det være rigtigt, spørger Ellen, 14 år, Ingrid, 10 år, og Anders, 6 år, Roskilde. PS: Støvlen er størrelse 39.

Det er ganske rigtig en klumpfisk. Jeg kontaktede vores fiskeeksperter på Statens Naturhistoriske Museum, som netop er i gang med at kortlægge de danske saltvandsfisk (fiskeatlas.ku.dk). Og de kunne fortælle, at der har været mange klumpfisk i 2014, mere end 70 har de fået meldinger om. Det næsthøjeste antal var i 2009, hvor man fandt 16. Til gengæld var der ikke en eneste rapport om klumpfisk i danske farvande i 2013.

Klumpfisk. Foto indsendt af Ellen, Ingrid og Anders.

Det ser alligevel ud til, at antallet har været stigende de seneste år, før i tiden fandt man typisk omkring 5 styk om året. Mange steder i pressen kan man læse, at der kommer flere pga. den globale opvarmning af verdenshavene. Men det er nok mindst lige så sandsynligt, at det har noget at gøre med de vekslende havstrømme.

I år (2014. red.) er der fx en særlig kraftig indstrømning af iltrigt saltvand til de indre farvande og Østersøen, og de stakkels klumpfisk føres simpelthen med af vandmasserne. Klumpfisk er vidt udbredt i alle tropiske og tempererede have, fra Sydafrika i syd til de engelske øer, Japan og ud for Vancouver i nord.

Der findes tre arter klumpfisk, og den man ser herhjemme har det videnskabelige navn Mola mola. Ud fra skostørrelsen vil jeg tro, at jeres måler 60 cm, hvilket er en typisk størrelse for de fisk, man finder herhjemme. Men de kan blive meget større. De allerstørste måler 3 meter fra snude til hale og vejer 2300 kg. Det gør klumpfisken til den tungeste af alle benfisk (hvalhajer og andre store hajer tilhører den gruppe af fisk, man kalder bruskfisk).

Den største klumpfisk fra danske farvande blev fanget i 1944 ved Skagen og vejede 544 kg. Man har talt 300 millioner æg i en hunklumpfisk på 137 cm, hvilket er rekorden blandt alle klodens hvirveldyr.

Klumpfisk svømmer langsomt omkring ved at slå med den store rygfinne og den lige så store gatfinne, som dog ikke er med på jeres foto – nærmest som en fugl, der slår med vingerne. Man har mærket klumpfisk med lydsendere, GPS og satellitsendere, som man har kunnet følge over længere tid, og det har vist sig, at de svømmer lige så aktivt omkring som fx laks og hajer. De svømmer også ofte ned på flere hundrede meters dybde. Man ser dem dog ofte fra både, liggende stille på siden i vandoverfladen. Hvis en hvilende klumpfisk først er blevet ført ind på lavt vand, vil den have svært ved igen af komme på ret køl og svømme ud på dybt vand igen.