20. august 2014

Humlebiers vingekraft

Dyr

Jeg har længe gået og tænkt over, at hvis man siger, humlebier ikke kan flyve, fordi kroppen er for stor i forhold til vingerne, hvordan kan de så gøre det alligevel? Spørger Luca Andersson på 11 år.

Det er fordi, de bruger deres vinger på samme måde, som en helikopter bruger sine rotorblade til at holde sig svævende. Humlebien – og andre insekter – basker med vingerne, som bevæges frem og tilbage og op og ned. Samtidig drejes og foldes vingerne på en måde, så de presser luft nedad, når insektet står stille i luften, bagud når den flyver ligeud, eller fremad når de skal bakke – for eksempel når den skal manøvrere ud af en blomst, hvor den har drukket nektar og samlet pollen.

En helikopters rotorblade presser på samme måde på luftens molekyler. Og ved at ændre på vinklen af bladene, kan den lige som humlebien både flyve ligeud, bakke, stå stille og flyve sidelæns. Hvis man slukker helikopterens motor, vil den falde ned, bladene er simpelthen for små til at holde den svævende. Et almindeligt fly kan derimod holde sig svævende et stykke tid, bare det har fart nok på.

Det samme gælder humlebien. Hvis den bare holdt sine vinger stift ud til siden, ville den heller ikke kunne svæve. Vingerne er endda bare nogle flade plader, mens en flyvinge er afrundet og udformet, så luften stryger forbi på en måde, så den bedre svæver. Med andre ord: Hvis man samler en død humlebi op og drejer dens vinger til siden, tumler den bare til jorden, hvis man forsøger at sætte den i gang som en papirflyver.

Det er noget af en kraftstykke, som humlebien præsterer, når den flyver. Ny forskning viser, at det er en meget kompliceret og utrolig veljusteret måde, den bruger sine vinger på. Det er nogenlunde de samme udfordringer, som kolibrier og små flagermus også slås med. De ville heller ikke kunne holde sig svævende med stive og ubevægelige vinger.

Historien om humlebien, der ikke burde kunne flyve, men som gør det alligevel, dukker ofte op, især med den underforståede sætning ”på trods af, hvad de kloge videnskabsmænd siger”. Men der er altså ikke tale om noget uopklaret mysterium, videnskabsfolkene ved godt, hvordan den gør.

Man ved ikke med sikkerhed, hvor historien stammer fra. Den er nævnt i en fransk insektbog, hvor den skal illustrere, hvor stor en vindmodstand, en humlebi skal overkomme. Mange steder kan man læse, at historien stammer fra en schweizisk flyingeniør, der beregnede, at humlebiens vinger er alt for små til at holde den svævende som et lillebitte fly. Og det er som sagt helt korrekt, og moralen er, at en humlebi slet ikke kan sammenlignes med et fly. Men det vidste den gode mand sikkert ganske udmærket, det var nok endda hans pointe.