20. august 2014

Den iberiske los: en uddøende race

Dyr

Jeg har læst en artikel i Illustreret Videnskab om den spanske los. Da jeg snart skal til Sydportugal, ville jeg gerne vide, hvor man kunne finde en levende los? Spørger Bjørn.

Der er desværre ikke mange chancer for at se en spansk los, som man også kalder iberisk los, i Portugal. Det er gået stærkt tilbage for dyret. I 1800-tallet kunne den findes over det meste af den Iberiske Halvø, altså også i Portugal. Men siden blev bestanden splittet op i mange små grupper. Omkring 1980 ville du have haft muligheden langs grænsen til Spanien og i det allersydligste af landet. I dag findes næsten alle individer i Spanien. Man kender i dag kun til to ynglebestande af iberisk los, og de ligger begge i Andalusien.

Spansk los. Foto af Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico www.lynxexsitu.es, distribueret under en CC BY 3.0 ES licens.

Det sker, at man endnu ser iberisk los i Portugal, især i syd, men forskerne mener ikke, at de yngler i området. Der er sikkert tale om strejfere, og der er ikke ret mange af dem. Selv hvis du tog til Andalusien, skulle du være mere end almindeligt heldig for bare at få et glimt af dyret. Her er der kun omkring 300 individer. Men jeg vil ønske dig alt muligt held med dit forehavende, jeg vil i hvert fald blive mere end almindeligt misundelig, hvis du ser en.

Den iberiske los er muligvis det kattedyr i verden, der er i størst fare for at uddø. Men man gør, hvad man kan for, at det ikke skal ske ved at beskytte deres levesteder og ved at sætte dyr ud i nye områder, bl.a. dyr født i fangenskab som led i avlsprogrammer. Jo flere adskilte levesteder, de lever i, jo mindre er risikoen for, at fx smitsomme sygdomme skal udrydde arten. Netop sygdomme er sammen med ulovlig jagt – den iberiske los er naturligvis totalfredet – de almindeligste dødsårsager. 

Emner