6. juni 2014

Forstenet symmetri

Livet på jorden

Hvad er det vi har fundet på Serup/Søndbjerg strand på Thyholm? Det er indlejret i sort flint. Spørger John Poulsen fra Thyholm.

Det er såmænd et forstenet søpindsvin. Søpindsvin har som regel en hvælvet eller kugleformet krop, der er affladet på undersiden, og som er opbygget kalkplader. Pladerne er samlet i fem mere eller mindre ens felter, og på dit foto kan man se to af dem. De tre andre felter gemmer sig inde i flinten. Nogle af kalkpladerne er særlig store, og på hver af disse sad der en stor  pig hos det levende dyr.

På dit foto kan man se de store, lyse felter med en mørk plet i midten, hvor piggen har siddet. Dit søpindsvin tilhører den gruppe, man kalder de regulære søpindsvin. De er opbygget af fem næsten helt ens felter, og set oppefra ligger felterne symmetrisk som egerne i et hjul. På undersiden sad munden, mens gat og kønsåbning sad på oversiden.

Jeg er ikke sikker på, hvilken art, der er tale om, man kender til mange meget ens arter, også fra Danmark. Måske tilhører det den orden af søpindsvin, man kalder Cidaroida. Mange af gruppens arter er meget almindelige i det skrivekridt, der ligger i den danske undergrund, og som dukker op til overfladen ved fx Stevns, Møn og omkring Limfjorden.

 

Emner