9. maj 2014

Ortoceratitter

Naturfund

Jeg har fundet dette lille fossil med en noget gylden belægning, nok mineralet pyrit tænker jeg. Hvad fossilet skulle være er jeg virkelig i tvivl om? Måske noget fra en blæksprutte, måske et vættelys, men efter at have kigget rundt på nettet virker den tanke mere og mere forkert, og jeg har ikke lige andre gæt. Fossilet er ca. 2,5 cm langt. Spørger Nicolai J. Linnemann.

Man skal selvfølgelig være forsigtig med at bestemme fossiler ud fra fotos, men jeg tror, du har ret i, at dit fossil stammer fra en blæksprutte. Og det er ganske rigtig ikke et vættelys.

Vættelys kender mange nok som de cigarformede fossiler, som er spidse i den ene ende, og som man ofte finder i opskyllet langs kysterne, i skrivekridtet ved bl.a. Møn og Limfjorden eller sågar i de sten, man lægger i vores indkørsler. Vættelys er de fossile rester af de skaller, der en gang sad i kroppen hos de blæksprutter, man kalder belemnitter. Skallerne sad inde i kroppen i den spids, som pegede fremad, når blæksprutterne svømmede gennem havet.

Dit fossil ligner derimod en skal fra en anden gruppe af blæksprutter, nemlig ortoceratitterne. Deres skaller er tydeligt opdelt i kamre, som bliver stadig større gennem blækspruttens liv. Selve dyret har siddet i det nyeste kammer, som har udgjort åbningen af den kegle- eller kræmmerhusformede skal. Man kan tydeligt se, at dit fossil også er opdelt i kamre, og på et af billederne kan man endda ane den lange kanal, man kalder sifunklen. Den har løbet ned gennem skallen og har sikkert været brugt til at fylde og tømme de gamle kamre med luft, så blæksprutten kunne holde sig frit svævende i vandmasserne.

Ortoceratitter kan forveksles med andre blæksprutter med lige skaller, fx slægten Endoceras. Men hos denne ligger den lange kanal langs skallens rygside, mens den hos ortceratitter ligger i midten, og det gør den også på dit fossil (så vidt jeg kan se).

Dit fossil kunne godt stamme fra klipperne på Bornholm. Ortoceratitter er fx almindelige i bornholmske kalksten fra den geologiske periode Ordovicium med en alder på omkring 490 millioner år. Men man kan finde den slags kalksten rundt langs hele Østersøen, så det er muligt, at fossilet er ført hertil langvejs fra. De ældste kendte ortoceratitter er kun lidt ældre, cirka 500 millioner år gamle, og gruppen uddøde for cirka 130 millioner år siden, i begyndelsen af Kridttiden.

 

Emner