20. november 2014

Dinosauræg

Naturfund

For nyligt læste jeg om et fossilfund: Et forstenet fugleæg fra dinosaurernes tid. Hvordan kan man vide, at det er et fugleæg og ikke et dinosauræg? Spørger Birgitte Dalgaard fra Rødovre

Man kan finde ud af, hvilket dyr der har lagt ægget på to måder: For det første kan man lede efter knogler, der måske er bevaret sammen med ægget. For det andet kan man undersøge, hvordan æggeskallen ser ud.

Nogle gange finder forskerne knogler af unger eller voksne dyr ved siden af æggene. Og hvis de er usandsynligt heldige, finder de måske bittesmå knogler fra fostret inde i det fossile æg. Hvis man finder knogler fra dinosaurer i nærheden af ægget, er det sandsynligt, at ægget stammer fra en dinosaur. Og er der fossile fugleknogler, er fugleæg det bedste bud.

Fossile dinosauræg udstillet ved Indroda Dinosaur and Fossil Park, Indien. Foto af Sballal, distribueret via en CC BY-SA 3.0 licens.

Man kan også prøve at undersøge den fossile æggeskal. Det gør man ved at skære tværs gennem skallen og undersøge den under et mikroskop. Der er nemlig forskel på æggeskallen hos dinosaurer og fugle. Æggeskallen hos nutidige og mange uddøde fugle består af tre tynde lag kalk. Hos dinosaurerne var der kun to lag. Så hvis man finder en fossil æggeskal med tre lag, stammer den med sikkerhed fra en fugl.

Hos nogle primitive, uddøde fugle, var der kun to lag i æggeskallen. De mindede mere om de små kødædende dinosaurer, som fuglene udviklede sig fra. Så hvis man finder en fossil æggeskal med kun to lag, skal man håbe på at finde knoglestumper sammen med skallen. De kan afgøre, om det er mest sandsynligt, at ægget stammer fra en dinosaur eller en fugl.

I øvrigt stammer det største kendte æg hos noget forhistorisk dyr fra en fugl og ikke en dinosaur. Det var Elefantfuglen (Aepyornis maximus), der lagde æg med et rumfang på op til 9 liter. De største æg fra dinosaurer stammer fra de enorme planteædende langhalse. Men deres rumfang var ”kun” på 5,5 liter.

Elefantfuglene var de tungeste fugle, der har levet på Jorden. De vejede op til 400 kilo og blev 3 meter høje. Elefantfuglene var i familie med strudsene og kunne heller ikke flyve. De levede i skovene på øen Madagaskar ud for Afrika.

Desværre uddøde elefantfuglen i 1000-tallet e.Kr. Det var sandsynligvis, fordi menneskene ryddede de skove, den levede i, og spiste dens æg. På Madagaskar har man gjort mange arkæologiske fund af skaller fra de kæmpemæssige æg i køkkenmøddinger. Man har også fundet nogle få knogler med spor, der viser, at fuglene var blevet slagtet af mennesker.