13. oktober 2014

Hesteklæg

Bestemmelse

Vi har fundet et meget stort insekt, der ligner en svirreflue eller en bi i overstørrelse. På billederne har vi lagt en almindelig svirreflue til sammenligning. Hvad er det for et insekt? Er det en dronning af en slags? Spørger Mads og Daniel Grøftehauge

En af vores eksperter har kigget på jeres billeder, og han siger, at den store flue er en hesteklæg, som har det videnskabelige navn Tabanus sudeticus. Det er ganske rigtig en meget stor flue, den største klæg, vi har i Danmark. Målt på langs overgås den nok af en rovflue ved navn Asilus crabroniformis, som man af og til ser omtalt som stor gødningsflue, som kan måle op mod 28 mm. Ud fra billederne vil jeg tro, at jeres hesteklæg måler omkring 24 mm. Men den er måske den tungeste af Europas fluer, det kan man i hvert fald læse på nettet. En anden art, okseklægen, ligner meget hesteklægen, men er en anelse mindre.

Man kan let se, at det er art flue, I har fundet, da den kun har et par vinger, fluernes insektorden hedder endda Diptera, hvilket netop betyder ’to vinger’. Bier (og de fleste andre insekter) har to par vinger, som dog kan se meget forskellige ud, fx hos billerne, hvor det forreste par er blevet til skjoldformede dækvinger.

Der er ikke tale om nogen dronning, alle hesteklæg bliver nogenlunde lige store og ligner hinanden meget, og de holder ikke sammen i grupper. Insektsamfund med dronninger og arbejdere kender man ikke til blandt fluerne, dem skal man især finde blandt årevingede insekter som fx bier, humlebier, gedehamse og myrer, og blandt nogle få andre insektgrupper som fx termitter.

Hesteklægen er ikke særlig sjælden, og træffes især omkring fugtige enge, lige som de fleste andre klæg. Hunnerne flyver rundt efter dyr, som de kan bider hul i for at slubre blod op. Næringen fra blodet bruges blandt andet til at modne æggene. Larverne lever i sumpet jord, hvor de jager smådyr.

Det sker, at hesteklæg - og okseklæg - bider mennesker, hvilket man i så fald ikke er i tvivl om, men som regel letter de igen uden at bide, da de foretrækker blod fra andre pattedyr. De larmer desuden så meget under flugten, at man let opdager dem. Det gør kvæg og heste også, som bliver urolige, når der er klæg i luften.

Den lille flue på billedet er i øvrigt en art marksvirreflue (slægten Eupeodes), men den er svær at bestemme ud fra et foto. Man har fundet mindst syv forskellige arter af marksvirrefluer i Danmark.