3. januar 2014

Hvorfor en hval er en hval

Dyr

Hvorfor er en hval en hval? Spørger Lauge og Alfred på 4 og 6 år fra Brønshøj

Vi ved at verdens største pattedyr er blåhvalen - men hvorfor er en hval en hval? Og hvad er verdens mindste hval? Vi havde en lille hvalsnak ved vores legeplads ved mosen i Brønshøj, fordi nogen har skåret/ hugget en fisk ud af en træstamme, som du kan se af vedhæftede billede. Alfred og Lauge på 4 og 6 påstår hårdnakket, at det kan være en hval, og far mener, at hvaler må være meget større. Hvem har mon ret?

Det er helt klart en fisk, som er hugget i træ på legepladsen. Det er der flere gode grunde til. Man kan tydeligt se, at dyret har gæller. Gællerne ligger inde bag den slids, der løber fra struben og opad bag øjet, og som udgør bagsiden af det beskyttende gællelåg. Hvaler er pattedyr lige som vi selv, og de har ikke gæller, men trækker vejret med lungerne og skal altså op til overfladen for at ånde.

Alle trædyrets finner har finnestråler, som kan ses som fine striber, og man kan med andre ord være næsten sikker på, at der er tale om en af de næsten 30.000 kendte arter af strålefinnede fisk. Brystfinnen ligger klinet op ad kroppen, hos en hval ville den typisk stikke ud til siden. Og egentlig kunne man afgøre sagen ved bare kaste et blik på halen, som er lodret hos fisk, men vandret hos hvaler. For længe siden svømmede der op til 18 meter lange hvaløgler rundt i verdenshavene, og de havde haler, der lignede hvalernes, men som sad lodret lige som hos fiskene. Hvaløgler måtte lige som hvalerne op til overfladen for at ånde og ligner slet ikke fisk, men nærmere delfiner.

I dag er det ret let at skelne mellem fx hvaler og fisk. Hvaler er ensvarme og har en nogenlunde konstant kropstemperatur, de føder levende unger, og ungerne dier hos moderen, som danner mælk i patterne - og selv om der kan være langt imellem dem, har alle hvaler hår, ganske som andre pattedyr. Fisk er typisk vekselvarme, har skæl, og de har helt sikkert hverken hår eller mælkekirtler. Alligevel havde tidligere tiders naturforskere svært ved at skelne.

Den græske naturhistoriker og filosof Aristoteles mente, de måtte være en slags pattedyr, mens Plinius den ældre fra første århundrede af vores tidsregning mente, de måtte være fisk. Sådan gik bølgerne op og ned, og selv den svenske naturhistoriker Carl von Linné, som grundlagde den moderne måde at navngive dyr og planter på, mente oprindeligt, at hvaler måtte være en slags fisk. Men han ændrede dog senere mening, og siden har zoologerne ikke været i tvivl.

I Biblen kaldtes dyret tidligere for en hvalfisk (jvf. Jonas i hvalfiskens bug), og for mange, fx for kaptajn Ahab under jagten på Moby, vedblev de at være en slags fisk. Det endte sågar med, at man måtte afgøre spørgsmålet i 1818 ved retten i New York. Hvis hvaler var fisk, kunne staten indkassere en beskatning på hval olien. Forbløffende nok stemte juryen for, at hvaler var fisk, selv om eksperter havde sagt det modsatte. Men snart omgjorde statens lovgivende forsamling beslutningen, og hvalolie blev fritaget for skatten på fiskeolie.

Hvalolie kom fra de største hvaler, kaskelot og de store bardehvaler, fx blåhvalen. Den mindste bardehval er dværgrethvalen, som måler op til 6,5 meter og vejer 3,5 ton. Dens ringe størrelse, sammenlignet med de andre bardehvaler, har været dens held. Den er simpelthen så lille, at det ikke har kunnet betale sig at jage den, og selv i dag ved man meget lidt om denne mystiske hval der svømmer omkring i de sydlige dele af oceanerne og i det Sydlige Ishav. 

Man kan diskutere, hvilken hval, der er mindst, men der ingen tvivl om, at det må være en af tandhvalerne. Vaquita'en, som man finder i et lille område i den nordlige del af den Californiske Bugt, mellem den Californiske Halvø og det mexicanske fastland på vestkysten af Nordamerika, bliver omkring 140 cm fra snude til hale og vejer bare omkring 50 kg. Den er en nær slægtning til det marsvin, vi kan se i de danske farvande, og som typisk vejer omkring 60-75 kg og måler op til 1,9 meter.

Der findes en række tandhvaler, som måler under 2 meter og vejer mindre end 100 kg. Nogle eksemplarer af det finneløse marsvin, som lever ved kysterne i Sydøstasien, måler som udvoksede bare 1,2 meter, men andre bliver 1,9 meter lange og dermed længere end vaquita'en. Til gengæld vejer de bare 30-45 kg. Den langsnudede La Plata-delfin er længere end vaquita'en, men vejer cirka det samme, og to arter af delfiner, der findes langs den sydamerikanske østkyst og op gennem Amazon-floden, er letvægtere på bare 35-45 kg. Den ene, tucuxi'en, måler endda bare 1,5 meter. Så alt i alt må man sige, at en fuldvoksen hval på 1,5 meter og 30 kg er noget af det mindste, man kan støde på i verdens have og søer. Men det er da også pænt nuttet.

Emner