25. januar 2013

Hvordan bygger hvepse deres bo?

Spørger Noah 5 år og far David

Vi har været på ferie i det sydlige Sverige omkring Växjö og har undret os over noget. Vi så et hvepsebo i en elmålerkasse, der stod på vejen. Hvordan bygger hvepse deres bo?

De bygger deres bo af en slags pap eller papir, som de selv laver. Lige som det papir, vi selv skriver og tegner på, er det papir hvepsene – eller mere præcist gedehamsene – bruger, lavet af træ.

De gnaver små splinter af tørt træ og blander spyt i, til det er en flydende masse. Hjemme i boet bygger de enten sekskantede celler, hvori dronningen lægger sine æg, eller de former papirmassen i tynde lag, som danner de runde kugler, der kan minde om rispapirlamper, der ligger i flere lag uden om cellerne og beskytter mod vind og vejr.

De tynde lag formes med kindbakkerne, næsten som når man selv skal lave særligt tynde lerkrus med hænderne. Ofte bygger gedehamse bo i hule vægge, under udhæng eller for eksempel i elmålerkasser for at få ekstra beskyttelse mod f.eks. regn og rovdyr.

Boet anlægges i foråret af dronningen, som har overvintret, og hun bygger de første vægge på boet, der er på størrelse med golfbold. Med tiden klækkes boets arbejdere, som tager fat på byggeopgaven. De er meget aktive, og man kan ofte se deres gnavespor på træværk, f.eks. på gammeldags telefonpæle, sommerhusvægge og hegnsstolper.

De kan endda finde på at gnave i plastik og blande det i papirmassen. Hen på efteråret og vinteren dør hele samfundet, der kan tælle flere tusind gedehamse, og kun de befrugtede hunner, dronningerne, overlever og kan så grundlægge nye kolonier næste år.